Amen­dement Bezoekers betalen meer


7 juli 2022

Amendement 71/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022,

Constaterende dat:

 • Het coalitieakkoord voorstelt de toeristenbelasting te laten stijgen van 6% naar 7%, wat 600.000 euro oplevert en waarvan de inkomsten naar de algemene middelen gaan;
 • De hondenbelasting jaarlijks 800.000 euro oplevert, waarvan de opbrengsten naar de algemene middelen gaan;
 • Een extra verhoging van de toeristenbelasting van 1,5% voorziet in de nodige middelen om de hondenbelasting te kunnen afschaffen.

Overwegende dat:

 • Bezoekers aan de stad zonder al te veel te betalen wel profiteren van al het goeds wat de gemeente Utrecht te bieden heeft en inwoners wel daaraan bijdragen middels verschillende belastingen;
 • Het eerlijk is dat bezoekers meer gaan bijdragen aan de algemene middelen van Utrecht;
 • De hondenbelasting geen verplichte belasting maar een keuze van de gemeente is en het daarbij een onwenselijk verschijnsel is om belasting te heffen op een levend wezen.

Besluit:

 • Aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 en Eerste Bestuursrapportage 2022 een nieuw sub l. toe te voegen dat luidt:

  De toeristenbelasting wordt verhoogd van 7% naar 8,5% en met de inkomsten daarvan is dekking gevonden om de hondenbelasting af te schaffen.

  • Relevante verordeningen hierop aan te passen.

   Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
   David Bosch, PVV
   Yvonne Hessel, SP


   Status

   Verworpen

   Voor

   EenUtrecht, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

   Tegen

   Volt, S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD