Motie Nota Dieren­welzijn actu­a­li­seren


7 juli 2022

Motie 169/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2022, de Eerste Bestuursrapportage en het coalitieakkoord 2022,

Constaterende dat:

 • De huidige Nota Dierenwelzijn in december 2019 is vastgesteld;
 • De PvdD in de commissie MGOR op 23 juni diverse keren van college en raad te horen kregen “dat dit nu eenmaal in de Nota Dierenwelzijn staat” en men zich afvroeg waarom wij ‘verder’ wilden gaan dan die Nota;
 • De Partij voor de Dieren met de Nota Dierenwelzijn instemde, met dien verstande dat wij nog wel een aantal zaken niet goed vonden, en verschillende actualiteiten hebben laten zien dat (positieve) ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn snel gaan;
 • De aandacht voor en inzichten over dierenwelzijn in de maatschappij steeds meer toenemen en de verontwaardiging over dierenleed ook;
 • Sinds 2019 moties in de raad zijn aangenomen of overgenomen dan wel toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot dierenwelzijn;
 • Het daarom van belang is de Nota Dierenwelzijn te actualiseren, zodat deze weer diervriendelijker kan worden.

Overwegende dat:

 • Het coalitieakkoord vaststelt zich te willen houden aan de Nota Dierenwelzijn, maar wel nieuwe ambities noemt, en het dus logisch is deze een plaats te geven in een geactualiseerde Nota Dierenwelzijn.

Draagt het college op:

 • De Nota Dierenwelzijn te actualiseren aan de hand van de nieuwe ambities in het coalitieakkoord, aangenomen/overgenomen moties en gedane toezeggingen sinds 2019 en nieuwe relevante inzichten over dierenwelzijn;
 • Deze nieuwe nota ter besluitvorming voor te leggen aan de raad uiterlijk eind 2023;
 • De ambitie uit te spreken elke vier jaar met een actualisatie van de Nota Dierenwelzijn te komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, Denk

  Tegen

  S&S, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Amendement Bezoekers betalen meer

  Lees verder

  Motie Traangas en kogels zijn geen excuus voor het aanvaarden van dierenleed

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer