Motie Traangas en kogels zijn geen excuus voor het aanvaarden van dierenleed


7 juli 2022

Motie 209/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de voorjaarsnota 2022 en het coalitieakkoord,

Constaterende dat:

 • De politie in Utrecht paarden en honden inzet bij bijvoorbeeld demonstraties en rellen;
 • Dit voor deze paarden en honden vaak veel stress en daarmee dierenleed oplevert, deze dieren te maken krijgen met beangstigende scenes en vaak doelwit zijn van agressief publiek;
 • Paarden bovendien vluchtdieren zijn en dat dat hen snel angstig maakt;
 • Het college in het coalitieakkoord aangeeft Utrecht te zien als diervriendelijke stad;

Overwegende dat:

 • Veiligheid niet ten koste mag gaan van het welzijn van dieren;
 • Paarden en honden die worden ingezet door de politie gewond kunnen raken of worden aangevallen;
 • Dieren die worden ingezet door de politie goed moeten worden beschermd, waarbij dierenwelzijn altijd voorop moet staan;
 • De bescherming voor deze dieren (voor paarden plastic oog-, neus- en beenbeschermers) vaak onvoldoende is;
 • Paarden en honden geen “laatste redmiddel” mogen zijn om traangas en vuurwapens te voorkomen, en hier ook geen aanvaardbaar alternatief voor zijn.
 • Het voorkómen van het gebruik van traangas en vuurwapens door de politie geen gedegen argument is om dierenleed te veroorzaken in een stad die diervriendelijk beoogt te zijn;
 • Tevens de veiligheid van demonstranten in het geding kan komen door de inzet van paarden en honden, wanneer deze incidenteel een paniekreactie hebben.

Draagt het college op:

 • Met de politie in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat er bij demonstraties en rellen geen honden en paarden door de politie worden ingezet;
 • Samen met de politie na te denken over alternatieve methoden voor ordehandhaving en oproerbeheersing die geen inzet van dieren vergen;
 • Met de politie in gesprek te gaan over diervriendelijke voorzieningen die getroffen moeten worden voor honden en paarden die niet meer geschikt geacht worden om ingezet te worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1


Status

Verworpen

Voor

Bij1, Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GroenLinks, Denk

Tegen

EenUtrecht, Volt, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, SBU, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Nota Dierenwelzijn actualiseren

Lees verder

Motie Collegeleden niet naar evenementen met levende dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer