Motie Colle­ge­leden niet naar evene­menten met levende dieren


7 juli 2022

Motie 171/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2022, de Eerste Bestuursrapportage en het coalitieakkoord 2022,

Constaterende dat:

 • De Partij voor de Dieren in de commissie MGOR van 23 juni 2022 aan het college vroeg niet meer naar evenementen met dieren te gaan;
 • De wethouder Dierenwelzijn vervolgens aangaf dit niet te willen toezeggen, omdat “er ook wel eens een broodje ham wordt gegeten op evenementen”;
 • Hierbij alleen over dode dieren wordt gesproken, en levende dieren buiten beschouwing worden gelaten, terwijl de Partij voor de Dieren in dit geval juist evenementen met levende dieren bedoelde;
 • Het college in haar coalitieakkoord aangeeft dat zij in principe geen rol ziet voor dieren bij evenementen, en ook toewerkt naar 0 evenementen waarbij dieren worden gebruikt.

Draagt het college op:

 • Niet aanwezig te zijn op evenementen waarbij levende dieren worden gebruikt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Bij1, Partij voor de Dieren

  Tegen

  EenUtrecht, Volt, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

  Lees onze andere moties

  Motie Traangas en kogels zijn geen excuus voor het aanvaarden van dierenleed

  Lees verder

  Motie Laat ‘extra groen’ geen wassen neus zijn

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer