Xenia Minnaert


Frac­tie­me­de­werker en commis­sielid

Xenia Minnaert (zij/die, 1999) deed de bachelor Biologie, voeding en gezondheid. Ze is sinds september 2020 voorzitter van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Sinds mei 2022 werkt ze als fractiemedewerker bij de Utrechtse gemeenteraadsfractie, en sinds mei 2023 commissielid. "Het systeem is kapot. De manier waarop we omgaan met dieren, de natuur en onze medemens moet anders. Het welzijn van dier - inclusief mensen - en natuur zou centraal moeten staan."

Dossiers: Diversiteit en inclusie, jeugd en jeugdzorg, vastgoed (incl. kraken), wonen en volkshuisvesting, samen voor Overvecht, burgerzaken, personeel en organisatie, circulaire economie, publieksdienstverlening.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren 10 jaar in de Utrechtse gemeen­teraad!

Vandaag, woensdag 27 maart 2024, zit de Partij voor de Dieren precies 10 jaar in de Utrechtse gemeenteraad! Wat hebben we de afgelopen 10 jaar veel meegemaakt, en gelukkig ook veel bereikt voor de dieren, de natuur en het milieu. We startten met een kleine fractie waarin we heel veel moesten uitzoeken en opbouwen, en waarbij ons enige raadslid Eva van Esch overal in haar eentje over moest stem...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws