Motie Neem initi­atief op Utrechtse spor­tin­clu­si­viteit


22 juni 2023

Motie 126/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van Discriminatie bij sportverenigingen

Constaterende dat:

 1. Slechts 50% van de Utrechtse Sportverenigingen een (reactief) antidiscriminatiebeleid heeft;
 2. 15% van de respondenten van het Mulier onderzoek Sportbestuurders over discriminatie op Utrechtse sportclubs aangaf ervaring te hebben met discriminatie;
 3. De helft van Utrechtse sportverenigingen behoefte heeft aan (extra) ondersteuning;
 4. In veel sportverenigingsbesturen sprake is van gebrek aan diversiteit;
 5. Het college dit jaar zal beginnen aan een Plan van Aanpak voor een sociaal veilige Utrechtse sportwereld.

Overwegende dat:

 1. Utrechtse sport zou moeten verbinden, verenigen, en activeren ongeacht afkomst, achtergrond, geloof, gender of seksuele voorkeur;
 2. Hiervoor actief antidiscriminatie- en inclusiviteitsbeleid bij Utrechtse sportverenigingen noodzakelijk is;
 3. Gemeente Utrecht een proactieve rol heeft in de aanpak van discriminatie en het versterken van inclusiviteit in de Utrechtse sport en daarom;
 4. Het belangrijk is dat sportverenigingen actief begeleid te worden in het aanpakken van discriminatie en het verbeteren van de inclusiviteit;

Draagt het college op:

 1. Sportverenigingsbesturen actief te benaderen over de aanpak van discriminatie en het verbeteren van inclusie op hun verenigingen en hierbij specifiek ook trainers en sporters mee te nemen;
 2. Hierbij te communiceren over bestaande ondersteuningsmaatregelen van de Gemeente, SportUtrecht, NOC*NSF en andere maatschappelijke organisaties;
 3. Sportverenigingen waar nodig te ondersteunen in het opstellen van een inclusie- en antidiscriminatiebeleid;
 4. In dit inclusie- en antidiscriminatiebeleid samen met de besturen concrete doelen te stellen voor de diversiteit en aan te sturen tot het toepassen van inclusief wervingsbeleid, zoals bijvoorbeeld de Rooney-rule bij de vacatures voor trainers, coaches of bestuursleden;
 5. Het voortgaande op te nemen in het Plan van Aanpak voor sociaal veilige Utrechtse sportwereld;
 6. De voortang in de aanpak van discriminatie en inclusiviteit in de Utrechtse sport te monitoren en te evalueren, om vervolgens hierover vanaf Q2 2024 jaarlijks de raad te informeren.

  En gaat over op de orde van de dag.

  Titus Stam, Partij van de Arbeid
  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Stevie Nolten, BIJ1
  Melody Deldjou-Fard, GroenLinks
  Nadia Stylianou, D66


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen