Commis­sie­bij­drage Voort­gangs­rap­portage programma Mobi­liteit en voortgang programma verkeers­vei­ligheid


18 april 2024

Voorzitter, ik zal eerst ingaan op verkeersveiligheid en 3 voorstellen doen om dit te verbeteren. Vervolgens heb ik nog enkele vragen bij de voortgangsrapportage mobiliteit.

Verkeersveiligheid voor dieren

  Vorig jaar is door de raad een motie aangenomen om vanaf 2024 in de voortgangsrapportages ook te gaan rapporteren over aanrijdingen met dieren en inzicht te geven in kansen en knelpunten van het verkeer voor dieren in Utrecht.

  Het valt ons tegen dat we in deze raadsbrief niet lezen hoe hier invulling aan gegeven wordt, maar dat dit nog in de overleg- en onderzoeksfase zit. Voorzitter, de vraag is niet of verkeersveiligheid voor dieren gemonitord gaat worden. Waar het om gaat is dat we de verkeersveiligheid voor dieren verbeteren. Ruim 9 maanden na de aangenomen motie willen we daarom van de wethouder horen welke stappen er tot nu toe zijn gezet om hier inzicht in te krijgen en of ze kan bevestigen dat we inderdaad in de eerstvolgende voortgangsrapportage inzicht krijgen in kansen en knelpunten voor dieren. Graag een reactie.

  Weren van grote auto’s

   Onderzoek toont aan dat SUV’s vaker betrokken zijn bij verkeersongelukken, en als er ongelukken zijn dat deze ook vaker een ernstige afloop hebben. U kunt zich voorstellen dat ook in de smalle straatjes van Utrecht dit een risico is.

   Onze vraag is daarom aan de wethouder welke mogelijkheden ze ziet om het gebruik van dit soort auto’s in de stad te ontmoedigen, bijvoorbeeld via het parkeerbeleid of het instellen van zones waar zware auto’s niet welkom zijn?

   Fietspaden langs het water

    Onlangs stond in het AD een pleidooi om het fietspad langs het Amsterdam Rijnkanaal, tussen Papendorp en de Meernbrug, veiliger te maken.

    Hier is het fietspad namelijk slechts door een steile strook gras gescheiden van het water en is er geen beschutting die fietsers uit de wind houdt. Eén onhandige beweging of sterke windvlaag kan al genoeg zijn om in het water te belanden en vervolgens kom je daar op deze plek niet of moeilijk weer uit. En zoals dit voorbeeld zijn er meer plekken waarbij fietspaden langs kanaal lopen, met een stijl talud en geen afscherming.

    Bijvoorbeeld een beukenhaag, of bomen met onderbeplanting, kunnen ongelukken voorkomen. Bovendien voegt dat ook iets toe aan de biodiversiteit.

    Welke mogelijkheden ziet de wethouder voor het toevoegen van een perk of haag om fietsers te beschermen?

    Dank voor uw aandacht