Monde­linge Vragen Leegstand huur­wo­ningen Bo-Ex


Indiendatum: 2 nov. 2023

Mondelinge vragen 1, 2 november 2023

Een aantal weken geleden werden meerdere langdurig leegstaande woningen van Bo-Ex in Sterrewijk gekraakt. GroenLinks stelde eerder dit jaar, op 20 april, samen met PvdA, Bij1, PVV, Volt en PvdD al schriftelijke vragen naar aanleiding van de langdurige leegstand van sociale huurwoningen bij deze corporatie. Helaas is er sindsdien helemaal niets gebeurt. Er staan nog steeds ongelofelijk veel woningen leeg. Bij het aannemen van de leegstandsverordening eerder dit jaar gaf de wethouder aan dat er een specifieke aanpak voor leegstand bij corporatiewoningen gaat komen. We worden er verder over geïnformeerd Q1 2024. Naar aanleiding van de kraakacties heeft Bo-Ex wederom geen actie ondernomen om al die leegstaande huurwoningen zo snel mogelijk weer te verhuren. Wel hebben ze anti-kraakbureau HOD (Huis Oppas Dienst) in de hand genomen om de woningen te bewaken tegen kraken. Op meer dan twintig benedenwoningen van, in ieder geval, complexen 501, 503 en vooral 507* hangen nu posters van de HOD achter de ramen. Leegstaande bovenwoningen hebben geen poster. Ondanks de posters staan de woningen gewoon nog leeg. Door die opzichtige posters is nu nog duidelijker hoeveel woningen er wel niet leeg staan. Sommigen al meer dan een jaar zelfs. Bijna wekelijks gaat het in de Utrechtse gemeenteraad over het tekort aan betaalbare (huur)woningen. Het is wat ons betreft niet uit te leggen aan al die mensen die een dak boven hun hoofd zoeken, in tijden van enorme woningnood, dat een woningcorporatie zoveel sociale huurwoningen om wat voor reden dan ook zo lang laat leeg staan.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van de langdurig leegstand van veel woningen van Bo-Ex?

2. Wat vindt de wethouder ervan dat de problemen bij Bo-Ex voortduren waardoor er nog steeds zoveel sociale huurwoningen leeg staan?

3. Is de wethouder het met ons eens dat het onwenselijk is dat een sociale woningbouwcorporatie een anti-kraakbureau inschakelt om de leegstand van sociale huurwoningen te bewaken?

4. Wat gaat de wethouder ondernemen om ervoor te zorgen dat alle leegstaande woningen zo snel mogelijk verhuurd gaan worden?

Op de site van de HOD is te lezen hoe zij als bedrijf eigenaren in Utrecht kunnen helpen de leegstandsverordening te omzeilen door gebruik te maken van de diensten van de HOD. Bijvoorbeeld tijdelijke verhuur door de HOD of door het inschakelen van oppassers.

5. Wat vindt de wethouder ervan dat de HOD eigenaren van vastgoed aanbiedt om de leegstandsverordening te omzeilen?

Oppassers zijn mensen die binnen 28 dagen weer op straat gezet kunnen worden en zij moeten de eigenaar altijd toegang verschaffen tot het vastgoed. In tegenstelling tot reguliere huurders hebben zij geen rechten zoals huisvrede.

6. Is de wethouder het met ons eens dat oppassers niet gelden als bewoning en dat de leegstandsverordening van kracht blijft in dit soort situaties? Zo nee, waarom niet?

Op de site van de HOD staat ook: ‘Overigens speelt leegstand niet alleen in Utrecht; in veel steden vormt langdurige leegstand een probleem. Niet alleen omdat de gemeenten boetes opleggen, maar vooral omdat krakers weer steeds vaker hun weg vinden in onbewoonde panden.’ Wij vinden leegstand ook een probleem. Maar om compleet andere redenen. De HOD is een commercieel bedrijf wat misbruik maakt van de woningschaarste en mensen die om die reden geen geschikte woning kunnen vinden. In het verleden heeft de gemeente Utrecht ook gebruik gemaakt van de HOD.

7. Is de wethouder het met ons eens dat we als gemeente geen zaken meer moeten doen met een bedrijf als de HOD?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Xenia Minnaert, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Myrthe Minnaert namens Stevie Nolten, BIJ1
Charlotte Passier, Volt

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Geen plant is illegaal

Lees verder

Mondelinge Vragen Institutioneel racisme bij gemeenten als werkgever

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer