Monde­linge Vragen Insti­tu­ti­oneel racisme bij gemeenten als werkgever


Indiendatum: 2 nov. 2023

Uit het onderzoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven dat op 30 oktober werd gepubliceerd1, komen duidelijke signalen naar voren dat op de werkvloer van zes

onderzochte gemeenten institutioneel racisme plaatsvindt. Zo is er sprake van het maken van racistische grappen, worden werknemers die zich hierover uitspreken weggepest en kwamen mensen van kleur minder vaak in aanmerking voor een promotie. Daarnaast was het ook opvallend dat hoewel leidinggevende vaak hetzelfde gedrag en patronen zagen en herkenden, zij dit gedrag en patronen niet als probleem beschouwden. Het is zorgelijk dat, ondanks de inspanningen van gemeenten om een inclusieve en racismevrije werkplek te zijn, institutioneel racisme nog steeds plaatsvindt. Zeker gezien de voorbeeldstellende rol die gemeenten hebben. Op 1 november is het Uitvoeringsplan inclusiviteit en diversiteit gepubliceerd. Hier wordt ook verwezen naar de cijfers over ervaren discriminatie in het Medewerkersonderzoek van 2022. Echter lijkt uitgebreide en kwalitatieve data over de situatie in Utrecht te ontbreken. Daarom hebben de fracties van BIJ1, D66, PvdA, DENK, GroenLinks, Student & Starter, EenUtrecht, Partij voor de Dieren en ChristenUnie de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van het rapport, zo ja hoe ziet zij de bevindingen in relatie tot gemeente Utrecht?

2. Uit de onderzoeken komt naar voren dat racisme niet altijd wordt herkend en er daardoor ook niet altijd tegen wordt opgetreden. Hoe is de wethouder van plan om eigen 'blinde vlekken' binnen de organisatie bloot te leggen en onderliggend racisme aan te pakken?

3. Beschikt de gemeente Utrecht over gelijksoortige (kwalitatieve) data over institutioneel racisme op de werkvloer (betreft procedures met betrekking tot de in- en doorstroom en beoordeling, sociaal ingesleten/racistisch gedrag, ontbrekende bestaande processen en informele regels om racisme tegen te gaan? En zo niet, acht zij vervolgonderzoek nodig om gericht te werk te gaan?
4. Hoe sluiten de aanbevelingen uit het KIS rapport aan op het net gepubliceerde Uitvoeringsplan inclusie en diversiteit? Zo niet, is de wethouder voornemens dit aan te vullen?

Stevie Nolten, BIJ1
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Venita Dada Anthonij, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Mahmut Sungur, DENK
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Esma Kendir, Student & Starter
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Tabasum Westra – van Til, ChristenUnie

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen Leegstand huurwoningen Bo-Ex

Lees verder

Mondelinge vragen Klaar met dode kieviten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer