Raads­bij­drage Woonvisie


18 juli 2019

De Partij voor de Dieren kan zich op grote lijnen wel vinden in wat er in de woonvisie staat Maar tegelijkertijd zijn er onderwerpen waarover wij graag meer ambitie vastgelegd zouden willen zien in deze visie. Dan noem ik met name groen, leegstand en duurzaamheid.

Tijdens de commissie zijn er meerdere toezeggingen gedaan dat er later meer informatie zal volgen over deze onderwerpen en ze ook concreter zullen worden uitgewerkt in andere nota’s van dit college. Daar houden we de wethouders dan ook graag aan.

Toch nog even over Groen.

We zijn blij dat naar aanleiding van de commissiebespreking in de strekt ter vervanging een verwijzing naar het groenstructuurplan is gemaakt. Het lijkt ons zeer terecht dat ook bij de het nadenken over wonen de ambities voor meer en beter groen, zoals geformuleerd in het groenstructuurplan, aandachtspunt zijn. Via de woonvisie vindt dit hopelijk ook zijn weg naar alle plannen voor woningontwikkeling in de stad, zodat het meenemen van groen in elk project de standaard wordt. Voorbeelden die in de strekt ter vervanging genoemd worden, zoals parken, wadi's en groene daken en gevels zijn goede uitgangspunten.

De ChristenUnie heeft zojuist mede onze motie ingediend over het behoud van groen in tuinen van corporatiewoningen. Dit punt maakte wij al in SV en ook tijdens de commissie openbare ruimte en groen van de VJN, maar het blijft belangrijk om dit punt stevig te verankeren, dus een motie bij deze woonvisie kan wat ons betreft geen kwaad om de toezegging van de wethouder extra te bekrachtigen.

Leegstand

In de commissie vroegen we aandacht voor braakliggend of leegstaand terrein. We steunen daarom van harte de motie van Student & starter die oproept om het gebruik van tijdelijk braakliggend terrein voor de plaatsing van flexibele woningen mogelijk te maken.

De Partij voor de Dieren vroeg eerder om een leegstandsverordening en dit is gelukkig afgelopen Voorjaarsnota ook door S&S weer aangekaart. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van de oriëntatie van onze wethouder bij andere gemeenten. Vanwege de toezegging aan S&S hierover dienen we vandaag nog geen motie in.

Overigens deed Paulus Jansen in 2018 naar aanleiding van onze motie 229 ook een toezegging om de evaluatie van de leegstandsverordening in Amsterdam en andere steden met de raad te delen, wat volgens ons nog niet gebeurd is. Toezegging: Kan dit dan direct meegenomen worden in de oriëntatie die deze wethouder heeft toegezegd aan S&S?

Circulair bouwen en slopen

We krijgen helaas pas in het najaar een actieplan over circulair bouwen en slopen. Dit zou de standaard moeten zijn in de woonvisie, door nu in te stemmen weten we niet zeker of dat in het najaar in dat actieplan wel goed geregeld gaat worden. Daar balen we wel enorm van, want hiermee moeten we een vrijbrief geven voor deze woonvisie als we eigenlijk nog niet alle informatie hebben die we wenselijk vinden. Kan de wethouder nogmaals een toezegging doen met een ambitieus actieplan, en dan bedoel ik niet 'D66-ambitieus', maar écht ambitieus te komen in het najaar?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel startnotitie Omgevingsvisie Uithof

Lees verder

Raadsbijdrage Visiedocument Wolvenplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer