Raads­bij­drage Raads­voorstel start­no­titie Omge­vings­visie Uithof


18 juli 2019

De startnotitie Uithof lijkt te focussen op maar één ding en dat is groei. Met deze startnotitie wordt een koers bepaald, en hoewel het slechts een startnotitie en slechts een visie is, is dit geen verantwoord uitgangspunt.

We zien op de Uithof misschien mogelijkheden voor inbreiding en het toevoegen van woningen. Echter moet die groei en alle voorzieningen die dit vraagt, op het gebied van sport, detailhandel en mobiliteit, duurzaam worden opgevangen. Kan de wethouder toezeggen om bij alle ontwikkelingen een parkeernorm van 0 te hanteren? En om werkgevers, werknemers en bezoekers substantieel te laten bijdragen aan duurzame bereikbaarheid.

De Partij voor de Dieren ziet de Uithof het liefste zo autovrij mogelijk. Echter, het ziekenhuis, het kinderziekenhuis en het dierenziekenhuis, moeten altijd goed bereikbaar zijn en dat is in veel gevallen nog steeds noodzakelijk ook met de auto. Om die reden heeft onze fractie na ampel beraad gekozen akkoord te gaan met de term autoluw zoals in het ambitiedocument, en dit niet strenger te maken naar volledig autovrij.

Dan een concrete vraag: is er bij deze groei uitgegaan van een grotere autobereikbaarheid, en wat betekent dan de recente uitspraak die de verbreding van de A27 onmogelijk maakt voor de groeimogelijkheden van de Uithof?

De natuur in en rondom de stad, komt steeds meer onder druk te staan door toenemende mobiliteit, nieuwbouw en andere activiteiten. Reden om het groen dat er is, zorgvuldig te koesteren. Van bouwen buiten de rode contour kan dan ook in geen enkel geval sprake zijn. Daarom dienden we het amendement van GL mede in.

Energie: alles wat bijgebouwd wordt zou energieneutraal moeten, dat past bij de ambitie van de Uithof om in 2030 energieneutraal te zijn. Kan de wethouder toezeggen om dit als uitgangspunt te nemen? En ook over energie: In het ambitiedocument van de stakeholders op de Uithof, dat de raad eerder dit jaar ontving, staat de mogelijkheid voor een of meer windmolens op de Uithof. De Uithof zou een locatie kunnen zijn waar weinig overlast van windmolens wordt ervaren. Kan het college toezeggen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het opwekken van duurzame energie op deze locatie?