Motie Voeg groen toe aan Wolven­plein


18 juli 2019

Motie 264/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 18 juli 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Vaststelling Visiedocument Wolvenplein,

Constaterende dat:

  • In het visiedocument Wolvenplein wel gesproken wordt over groen, maar er geen eisen worden gesteld aan het toevoegen van groen aan dit gebied;
  • Het gehele terrein in de stedelijke groenstructuur komt te liggen;
  • Het binnenterrein nu geheel verhard is.

Overwegende dat:

  • Dit college bij alle ontwikkellocaties in de stad de ambitie heeft uitgesproken gezond stedelijk leven te willen en groen daarin essentieel is;
  • Bij nieuwbouw in dit gebied groene daken en gevels als uitgangspunt kunnen worden meegenomen.

Roept het college op:

  • Aan het Rijksvastgoedbedrijf nadrukkelijk mee te geven dat de uiteindelijke koper substantieel groen moet toevoegen aan dit gebied door middel van ontharding van het binnenterrein en het inpassen van groene daken en/of gevels bij nieuwbouw.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Geen bomenkap voor Sportpark Vechtzoom

Lees verder

Amendement Duurzaamheid in de cultuurnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer