Schrif­te­lijke vragen Maaien in Veld­huizen


Indiendatum: 25 jun. 2019

Schriftelijke vragen 148/2019

Via een bezorgde inwoner van de wijk Veldhuizen heeft onze fractie vernomen dat de bermen, graskanten (o.a. bij de plas) en de geluidswal in die wijk elke 1,5 à 2 maanden kort gemaaid worden. De foto’s hieronder laten de situatie bij de geluidswal zien op 15 juni 2019.

De fractie van de Partij voor de Dieren vraagt zich, net als deze bewoner, af waarom er op deze locaties zo vaak moet worden gemaaid. Drastisch maaien draagt bij aan het verlies van biodiversiteit in onze stad. Iets dat de Partij voor de Dieren juist wil voorkomen. Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Wordt in de bermen, graskanten en bij de geluidswal van Veldhuizen ecologisch groenbeheer toegepast? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wordt er dan toch vaker dan 1 à 2 keer per jaar gemaaid?

2. Worden de bermen, graskanten en de geluidswal gefaseerd gemaaid, zodat altijd 15-33% van de planten tot bloei kunnen komen? Zo nee, waarom niet?

3. Wordt in dit gebied na de laatste maaibeurt van het seizoen minimaal 20% van de begroeiing laten staan tot de volgende zomer? Zo nee, waarom niet?

4. Passen de maaiactiviteiten zoals uitgevoerd in Veldhuizen in het huidige maaibeleid van de gemeente?

Maaien1

Maaien2

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 jun. 2019
Antwoorddatum: 16 jul. 2019

Schriftelijke vragen 148/2019

Via een bezorgde inwoner van de wijk Veldhuizen heeft onze fractie vernomen dat de bermen, graskanten (o.a. bij de plas) en de geluidswal in die wijk elke 1,5 à 2 maanden kort gemaaid worden. De foto’s hieronder laten de situatie bij de geluidswal zien op 15 juni 2019.

De fractie van de Partij voor de Dieren vraagt zich, net als deze bewoner, af waarom er op deze locaties zo vaak moet worden gemaaid. Drastisch maaien draagt bij aan het verlies van biodiversiteit in onze stad. Iets dat de Partij voor de Dieren juist wil voorkomen. Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Wordt in de bermen, graskanten en bij de geluidswal van Veldhuizen ecologisch groenbeheer toegepast? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wordt er dan toch vaker dan 1 à 2 keer per jaar gemaaid?

Onder ecologisch beheer vallen, voor wat betreft het maaien, de volgende beheercategorieën:

  • Hooiland 1x maaien per jaar
  • Hooiland 2x maaien per jaar
  • Ecologisch maaien in de parken (werkzaamheden beschreven in apart bestek)
  • Gazonoevers 1x maaien per jaar

In Veldhuizen passen we ecologisch beheer toe. De geluidswal en de rietoevers maaien we 1x per jaar. De stroken langs de hoofdpaden maaien we 2x per jaar. We nemen contact op met de betreffende bewoner uit Veldhuizen om zijn/haar bevindingen te bespreken en onze werkwijze toe te lichten.

2. Worden de bermen, graskanten en de geluidswal gefaseerd gemaaid, zodat altijd 15-33% van de planten tot bloei kunnen komen? Zo nee, waarom niet?

De geluidswal en de rietoevers maaien we gefaseerd: deels in het voorjaar en deels in het najaar. Verspreid over de wijk maaien we op enkele locaties gefaseerd. In verband met de (verkeers)veiligheid kunnen we niet overal gefaseerd maaien.

3. Wordt in dit gebied na de laatste maaibeurt van het seizoen minimaal 20% van de begroeiing laten staan tot de volgende zomer? Zo nee, waarom niet?

Ja

Passen de maaiactiviteiten zoals uitgevoerd in Veldhuizen in het huidige maaibeleid van de gemeente?

Ja

Maaien1

Maaien2

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen PAS op de plaats voor de verbreding van de NRU

Lees verder

Mondelinge vragen Sanctie voor verzwijgen gebruik dieren bij evenementen?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer