Monde­linge vragen Sanctie voor verzwijgen gebruik dieren bij evene­menten?


Indiendatum: 4 jul. 2019

Mondelinge vragen 3, 4 juli 2019

De Partij voor de Dieren ziet het liefst dat in Utrecht geen evenementen meer plaatsvinden waarbij dieren worden gebruikt. Het college raakt hier ook steeds meer van overtuigd en heeft een tijdje geleden haar aanvraagformulier voor evenementen hierop aangepast.

Organisatoren van evenementen die bij de gemeente een vergunning aanvragen moeten hierop aangeven of ze gebruik maken van dieren en zo ja, op welke manier deze dieren worden ingezet tijdens het evenement. Het is echter de afgelopen maand al 2 keer voorgekomen dat organisatoren verzwijgen dat ze dieren gebruiken. Namelijk op 10 mei tijdens het festival Lekker in het Park (Máximapark) en op 22 juni tijdens de Dag van het Wilhelminapark. (In het eerste geval werd verzwegen dat het commerciële geitenbedrijf Geertjes Hoeve een ‘knuffelplek’ zou inrichten voor kleine kinderen en geitjes, in het tweede geval stonden er ganzen in een kleine omheining in het Wilhelminapark.)

Dit zijn twee voorbeelden waar wij door dierenliefhebbers uit de stad op gewezen zijn, maar er kunnen zo maar meer van dit soort gevallen zijn. Hierdoor heeft de afdeling VTH niet de gelegenheid om hen bijvoorbeeld vooraf te verzoeken af te zien van het gebruiken van dieren.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat sommige evenementenorganisatoren verzwijgen dat ze dieren gebruiken en zo ja/nee, wat vindt het college hiervan?

2. Staat er een boete of een andere sanctie op het niet-vermelden van het gebruiken van dieren tijdens evenementen waarvoor een vergunning bij de gemeente nodig is? Zo ja, wat houdt die sanctie in? Zo nee, waarom staat hier geen sanctie op?

3. Als er geen sanctie staat op het niet-vermelden van het gebruiken van dieren, is het college bereid om die zo spoedig mogelijk in te stellen? Zo ja, wanneer en waar denkt het college aan? Zo nee, waarom niet?

Er staat nu op het aanvraagformulier voor evenementen: “Is er sprake van entertainment? Bijvoorbeeld een kermisattractie of iets met muziek of dieren.” En “Zo ja, wat voor entertainment?’. Sommige organisatoren zullen deze vragen niet goed lezen, of menen dat de manier waarop zij dieren gebruiken geen entertainment is, maar educatie of een andere term. De Partij voor de Dieren heeft liever een directe vraag zoals: “Zet u dieren in tijdens uw evenement? Zo ja, welke dieren en op welke manieren worden deze dieren ingezet?”

4. Is het college bereid een kritische blik te werpen op het aanvraagformulier voor evenementen en dit zodanig aan te passen dat de vragen die over de inzet van dieren gaan ook alleen daarover gaan? Zo nee, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 4 jul. 2019
Antwoorddatum: 4 jul. 2019

Mondelinge vragen 3, 4 juli 2019

De Partij voor de Dieren ziet het liefst dat in Utrecht geen evenementen meer plaatsvinden waarbij dieren worden gebruikt. Het college raakt hier ook steeds meer van overtuigd en heeft een tijdje geleden haar aanvraagformulier voor evenementen hierop aangepast.

Organisatoren van evenementen die bij de gemeente een vergunning aanvragen moeten hierop aangeven of ze gebruik maken van dieren en zo ja, op welke manier deze dieren worden ingezet tijdens het evenement. Het is echter de afgelopen maand al 2 keer voorgekomen dat organisatoren verzwijgen dat ze dieren gebruiken. Namelijk op 10 mei tijdens het festival Lekker in het Park (Máximapark) en op 22 juni tijdens de Dag van het Wilhelminapark. (In het eerste geval werd verzwegen dat het commerciële geitenbedrijf Geertjes Hoeve een ‘knuffelplek’ zou inrichten voor kleine kinderen en geitjes, in het tweede geval stonden er ganzen in een kleine omheining in het Wilhelminapark.)

Dit zijn twee voorbeelden waar wij door dierenliefhebbers uit de stad op gewezen zijn, maar er kunnen zo maar meer van dit soort gevallen zijn. Hierdoor heeft de afdeling VTH niet de gelegenheid om hen bijvoorbeeld vooraf te verzoeken af te zien van het gebruiken van dieren.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat sommige evenementenorganisatoren verzwijgen dat ze dieren gebruiken en zo ja/nee, wat vindt het college hiervan?

Inderdaad zijn wij op de hoogte van de gevallen die de PvdD-fractie noemt. De betreffende organisatoren zijn vooraf niet duidelijk geweest over het inzetten van dieren. Achteraf bleken dieren te zijn ingezet. In het ene geval kwamen wij daarvan pas achteraf achter en in het andere geval kort vooraf. In dit laatstgenoemde geval waren wij nog in staat om daarover een gesprek te voeren.

2. Staat er een boete of een andere sanctie op het niet-vermelden van het gebruiken van dieren tijdens evenementen waarvoor een vergunning bij de gemeente nodig is? Zo ja, wat houdt die sanctie in? Zo nee, waarom staat hier geen sanctie op?

Er staat geen sanctie op. Wij handelen dit het liefst af met een goed gesprek. Wij doen dat zelf of met behulp van de Dierenbescherming. Het goede gesprek heeft onze voorkeur. Wij denken dat er geen sprake is van juridische haken voor een sanctie. Wij hebben de raad al eerder gezegd dat er sowieso geen juridische haken zijn behalve die voor circusdieren.

3. Als er geen sanctie staat op het niet-vermelden van het gebruiken van dieren, is het college bereid om die zo spoedig mogelijk in te stellen? Zo ja, wanneer en waar denkt het college aan? Zo nee, waarom niet?

Wij bewandelen de zachte weg: bewustwording. Wij zien dat dit resultaten oplevert. Wij zijn daar blij mee. Dit is de enige route die wij kunnen gaan.

Er staat nu op het aanvraagformulier voor evenementen: “Is er sprake van entertainment? Bijvoorbeeld een kermisattractie of iets met muziek of dieren.” En “Zo ja, wat voor entertainment?’. Sommige organisatoren zullen deze vragen niet goed lezen, of menen dat de manier waarop zij dieren gebruiken geen entertainment is, maar educatie of een andere term. De Partij voor de Dieren heeft liever een directe vraag zoals: “Zet u dieren in tijdens uw evenement? Zo ja, welke dieren en op welke manieren worden deze dieren ingezet?”

4. Is het college bereid een kritische blik te werpen op het aanvraagformulier voor evenementen en dit zodanig aan te passen dat de vragen die over de inzet van dieren gaan ook alleen daarover gaan? Zo nee, waarom niet?

De PvdD-fractie vraagt hoe duidelijk ons eigen formulier is. Wij zijn graag bereid om dat te bekijken en om de suggesties van de PvdD-fractie daarbij te betrekken.

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: Denkt de wethouder dat de organisatoren bewust niet hebben doorgegeven dat zij dieren hebben om het gesprek niet te hoeven aangaan, of dat dit meer ligt aan de vraag van de gemeente of de organisatoren hun dieren anders kunnen inzetten? Heeft de wethouder daar een visie op?

Wethouder Van Hooijdonk: lk moet eerlijk zeggen dat ik het volledige formulier niet ken. Als ik de quote van de PvdD-fractie zie, dan vind ik het formulier niet uitblinken in duidelijkheid. lk kan mij voorstellen dat dit daarmee zeker te maken kan hebben. Dat is de eerste slag die wij zullen maken.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren