Monde­linge vragen Plastic sneeuw in Leidsche Rijn


Indiendatum: 4 jul. 2019

Mondelinge vragen 1, 4 juli 2019

Sinds de bouw van de bioscoop aan het Berlijnplein ligt er op het braakliggende terrein naast de bioscoop en de A2-tunnel een grote stapel schuimblokken. Deze zijn een jaar geleden nog in het nieuws geweest omdat er brand in was ontstaan. Een deel van het materiaal is daarbij in de omgeving verspreid en later weer gedeeltelijk opgeruimd. De stapel is eind vorig jaar met zeil afgedekt, maar dit verhindert niet dat het spul steeds verder uit elkaar valt in kleine korreltjes en opnieuw de omgeving in een groot gebied ondergesneeuwd raakt.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

1. Is het opslaan van dit materiaal vergunningplichtig en zo ja, is er een vergunning verleend voor het opslaan van dit materiaal naast de tunnel?

2. Zijn er aan de eigenaar eisen opgelegd voor het voorkómen van verontreiniging van de omgeving en wordt hier ook op gehandhaafd?

3. Als er geen vergunning is verleend, gaat de gemeente dan optreden tegen de eigenaar om dit materiaal snel te laten verwijderen en ook de omgeving schoon te maken?

4. Als de gemeente zelf eigenaar is: op welke termijn gaat het materiaal verwijderd worden en milieuverantwoord worden verwerkt? Wordt dan ook de omgeving ontdaan van de ontstane plastic ‘sneeuw’?

Jan Wijmenga, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Foto: plastic sneeuw Berlijnplein Leidsche Rijn

Indiendatum: 4 jul. 2019
Antwoorddatum: 4 jul. 2019

Mondelinge vragen 1, 4 juli 2019

Sinds de bouw van de bioscoop aan het Berlijnplein ligt er op het braakliggende terrein naast de bioscoop en de A2-tunnel een grote stapel schuimblokken. Deze zijn een jaar geleden nog in het nieuws geweest omdat er brand in was ontstaan. Een deel van het materiaal is daarbij in de omgeving verspreid en later weer gedeeltelijk opgeruimd. De stapel is eind vorig jaar met zeil afgedekt, maar dit verhindert niet dat het spul steeds verder uit elkaar valt in kleine korreltjes en opnieuw de omgeving in een groot gebied ondergesneeuwd raakt.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

1. Is het opslaan van dit materiaal vergunningplichtig en zo ja, is er een vergunning verleend voor het opslaan van dit materiaal naast de tunnel?

Zie het antwoord onderaan

2. Zijn er aan de eigenaar eisen opgelegd voor het voorkómen van verontreiniging van de omgeving en wordt hier ook op gehandhaafd?

Zie het antwoord onderaan

3. Als er geen vergunning is verleend, gaat de gemeente dan optreden tegen de eigenaar om dit materiaal snel te laten verwijderen en ook de omgeving schoon te maken?

Zie het antwoord onderaan

4. Als de gemeente zelf eigenaar is: op welke termijn gaat het materiaal verwijderd worden en milieuverantwoord worden verwerkt? Wordt dan ook de omgeving ontdaan van de ontstane plastic ‘sneeuw’?

Het opslaan van bouwmateriaal op een bouwkavel is niet vergunningsplichtig. Het betreft materiaal dat in Leidsche Rijn Centrum is toegepast. De gemeente is eigenaar van deze bouwkavel en van de bouwmaterialen. Het gebied wordt wekelijks geschouwd. De EPS-blokken zijn met plastic afgedekt en beschermd. De recent benodigde EPS-blokken zijn vervoerd naar de plaats voor het verwerken binnen Leidsche Rijn Centrum. Tijdens het laden en vervoeren zijn helaas snippers ontstaan. Die worden deze week worden opgeruimd. Wij spreken de aannemer aan op zijn taak om de omgeving tijdens en na de werkzaamheden in goede staat achter te laten. De gemeente is de eigenaar van de EPS-blokken. Die worden gebruikt als licht ophoogmateriaal. De komende maanden wordt het toegepast onder het spoorwegstation Utrecht Leidsche Rijn. Het resterende deel wordt aan het einde van het jaar gebruikt in de stadstuin naast de boerderij van de Vrijstaat. Deze week worden de snippers en de stukken opgeruimd. Zoveel mogelijk losse korrels worden verwijderd. Mocht dat niet lukken, dan worden de resterende korrels de komende maanden verwijderd bij het afronden van het bouwrijp maken van de betrokken kavels. Ze worden op een milieuverantwoorde wijze verwerkt.

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: lk ben benieuwd of de aannemer is gevraagd hoe het verspreiden van de korrels heeft kunnen gebeuren. Hoe wordt ervoor gezorgd dat hetzelfde in de komende maanden niet nogmaals gebeurt?

Wethouder Verschuure: Het verspreiden is gebeurd tijdens het verwerken en het sjouwen. Er zijn snippers en korrels ontstaan. Ook wij vinden dat heel vervelend. Wij hebben de aannemer daarop aangesproken.

Jan Wijmenga, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Foto: plastic sneeuw Berlijnplein Leidsche Rijn

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Sanctie voor verzwijgen gebruik dieren bij evenementen?

Lees verder

Schriftelijke vragen Problematiek bij RTV Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer