Monde­linge vragen Plastic sneeuw in Leidsche Rijn


Sinds de bouw van de bioscoop aan het Berlijnplein ligt er op het braakliggende terrein naast de bioscoop en de A2-tunnel een grote stapel schuimblokken. Deze zijn een jaar geleden nog in het nieuws geweest omdat er brand in was ontstaan. Een deel van het materiaal is daarbij in de omgeving verspreid en later weer gedeeltelijk opgeruimd. De stapel is eind vorig jaar met zeil afgedekt, maar dit verhindert niet dat het spul steeds verder uit elkaar valt in kleine korreltjes en opnieuw de omgeving in een groot gebied ondergesneeuwd raakt.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

1. Is het opslaan van dit materiaal vergunningplichtig en zo ja, is er een vergunning verleend voor het opslaan van dit materiaal naast de tunnel?

2. Zijn er aan de eigenaar eisen opgelegd voor het voorkómen van verontreiniging van de omgeving en wordt hier ook op gehandhaafd?

3. Als er geen vergunning is verleend, gaat de gemeente dan optreden tegen de eigenaar om dit materiaal snel te laten verwijderen en ook de omgeving schoon te maken?

4. Als de gemeente zelf eigenaar is: op welke termijn gaat het materiaal verwijderd worden en milieuverantwoord worden verwerkt? Wordt dan ook de omgeving ontdaan van de ontstane plastic ‘sneeuw’?

Jan Wijmenga, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Foto: plastic sneeuw Berlijnplein Leidsche Rijn

Antwoorddatum: 4 jul. 2019

Sinds de bouw van de bioscoop aan het Berlijnplein ligt er op het braakliggende terrein naast de bioscoop en de A2-tunnel een grote stapel schuimblokken. Deze zijn een jaar geleden nog in het nieuws geweest omdat er brand in was ontstaan. Een deel van het materiaal is daarbij in de omgeving verspreid en later weer gedeeltelijk opgeruimd. De stapel is eind vorig jaar met zeil afgedekt, maar dit verhindert niet dat het spul steeds verder uit elkaar valt in kleine korreltjes en opnieuw de omgeving in een groot gebied ondergesneeuwd raakt.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

1. Is het opslaan van dit materiaal vergunningplichtig en zo ja, is er een vergunning verleend voor het opslaan van dit materiaal naast de tunnel?

Antwoord (niet woordelijk): Nee, het is niet vergunningsplichtig.

2. Zijn er aan de eigenaar eisen opgelegd voor het voorkómen van verontreiniging van de omgeving en wordt hier ook op gehandhaafd?

Nee, de gemeente is eigenaar.

3. Als er geen vergunning is verleend, gaat de gemeente dan optreden tegen de eigenaar om dit materiaal snel te laten verwijderen en ook de omgeving schoon te maken?

Ja, de aannemer die met deze blokken werkt, werkt inderdaad niet nauwkeurig en wordt hierop aangesproken. De vervuiling moet binnen één week opgeruimd zijn. Tegen het einde van 2019 zijn alle blokken gebruikt en dan zijn ze dus weg. De gemeente gaat vanaf nu elke week schouwen of de blokken goed worden afgedekt om deze ‘sneeuw’ te voorkomen.

4. Als de gemeente zelf eigenaar is: op welke termijn gaat het materiaal verwijderd worden en milieuverantwoord worden verwerkt? Wordt dan ook de omgeving ontdaan van de ontstane plastic ‘sneeuw’?

Zie het antwoord op vraag 3.


Jan Wijmenga, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Foto: plastic sneeuw Berlijnplein Leidsche Rijn