Inzet Partij voor de Dieren voor groen rondom Anato­mie­gebouw Utrecht


12 juli 2018

Het voormalig Anatomiegebouw in Wittevrouwen heeft een nieuwe eigenaar gekregen. De nieuwe eigenaar verbouwt het pand, naast maatschappelijke doeleinden mag hij ook bedrijf houden en woningen realiseren. Tot ongenoegen van de Partij voor de dieren en omwonenden heeft het college besloten ook vergunningen te verlenen voor de aanleg van parkeerplaatsen in het structureel groen rondom het gebouw. Ondertussen wordt het van kwaad tot erger: er worden niet alleen parkeerplaatsen aangelegd, maar op de groene oever van de Biltsche Grift heeft een volledige kaalslag plaatsgevonden en er bestaan voornemens om in het pand commerciële evenementen te gaan organiseren.

De verschillende ontwikkelingen hebben al lange tijd de aandacht van de Partij voor de Dieren. Er spelen meerdere aspecten: de kaalslag op het terrein rondom het pand enerzijds, en de voorgenomen activiteiten en mogelijke overlast daarvan anderzijds.

Rond het Anatomiegebouw is het waardevolle groen vernietigd. Grotendeels kon dit helaas gebeuren op basis van verleende vergunningen – waarbij wij twijfels hebben over de juistheid ervan. De Partij voor de Dieren heeft steeds geprobeerd dit tegen te houden maar stond hierin helaas alleen. We blijven ons inzetten voor het groen, dat nu onherstelbaar is verwijderd en beschadigd, en willen compensatie. De oever maakt namelijk deel uit van de gemeentelijke hoofdgroenstructuur en wij vinden dat deze volledig hersteld moet worden naar de oorspronkelijke staat.

Het vorige college hield stug vol dat er niets aan de hand was en dat van kaalslag geen sprake was. Ondanks meerdere verzoeken van de Partij voor de Dieren om te gaan kijken, en foto's als bewijsmateriaal. Onlangs agendeerde de Partij voor de Dieren het onderwerp opnieuw om dit met andere partijen en de nieuwe wethouder te bespreken. Wat opviel: andere partijen zeiden geen woord, en de wethouder gaf toen aan dat hij, naar aanleiding van de agendering door de Partij voor de Dieren, naar de locatie is geweest, en constateerde dat de steiger in ieder geval niet aangelegd had mogen worden. De gemeente heeft daarom een bouwstop opgelegd (wat betekent dat de ontwikkelaar niet door mag gaan met de steiger omdat er geen vergunning voor verleend is). Dit zien wij als een bevestiging dat er dingen niet kloppen met betrekking tot het Anatomiegebouw. Over het verwijderde groen is helaas ook door de wethouder niets gezegd. En tijdens het debat was er geen enkele andere partij die zich wilde inzetten voor compensatie van het verwijderde groen, of die mogelijke overlast door voorgenomen activiteiten aan de kaak stelde.

Ondertussen wordt het Anatomiegebouw opgetuigd als een evenementenlocatie. We begrijpen via verschillende kanalen dat de eigenaar grotere evenementen zou willen laten organiseren dan is toegestaan. Zo lang dit echter nog niet gebeurt, kan de gemeente dit niet tegenhouden. Als politieke partij kunnen wij pas aan de bel trekken op het moment dat er daadwerkelijk in strijd met bestemmingsplan en vergunningen wordt gehandeld. Als Partij voor de Dieren zullen we hier zeker scherp op letten, en daar hebben we u ook voor nodig. Kunt u ons op de hoogte brengen als u ziet dat er activiteiten plaatsvinden die strijdig zijn met de afspraken waarnaar u verwijst? Onze contactgegevens vindt u onderaan deze mail.

Raadslid Eva van Esch: "Het is erg triest dat de belangen van één eigenaar ten koste gaan van groen dat zo waardevol is voor omwonenden, en dat er mogelijk meer evenementen komen dan zou zijn toegestaan. We blijven ons dan ook inzetten om te controleren of het klopt en of de wethouder en de gemeente wel juist handelen. Tegelijkertijd proberen we ervoor te zorgen dat het groen niet verder beschadigd wordt en dat er goed gecompenseerd wordt voor het groen dat al gesneuveld is.”

Overzicht inzet Partij voor de Dieren voor Anatomiegebouw:

Gerelateerd nieuws

Successen tijdens slotdebat Voorjaarsnota 2018

Bont is niet meer welkom in Utrecht. Weliswaar kan gemeente de verkoop of het dragen van bont niet verbieden, maar de wethoud...

Lees verder

PvdD Utrecht start Meldpunt Festivaloverlast

De Partij voor de Dieren is een Meldpunt Festivaloverlast gestart. Doel is inzicht te krijgen in hoe adequaat de gemeente omg...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief