Successen tijdens slotdebat Voor­jaarsnota 2018


6 juli 2018

Bont is niet meer welkom in Utrecht. Weliswaar kan gemeente de verkoop of het dragen van bont niet verbieden, maar de wethouder Economische zaken heeft publiekelijk aangegeven dat het verkopen en dragen ervan zeer ongewenst is, en hij gaat handelaren aanspreken op hun gedrag: "Het dragen en het kopen van bont is gewoon geen goed idee". Dat is de uitkomst van een motie die de Partij voor de Dieren gisteren heeft ingediend en die bijna unaniem is aangenomen.

Verder gaat het college werk maken van dierenmishandeling gekoppeld aan huiselijk geweld. Met steun van bijna alle partijen in de raad diende de PvdD een motie in, die vervolgens door de wethouder Maatschappelijke Ondersteuning werd omarmd. Door het overnemen van de motie verplicht het college zich om dierenmishandeling onder de aandacht te brengen bij het landelijke beleid voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (“MDA++”).

Ook de motie om verkoop van levende kreeften op markten tegen te gaan werd overgenomen waardoor het college in gesprek moet met marktondernemers en viswinkels om hen te bewegen geen levende kreeften, krabben en vissen meer te verkopen.

Het college nam nog veel meer goede ideeën van de PvdD over. Van de in totaal 13 moties werden er maar liefst 8 aangenomen of overgenomen! Naast de hiervoor genoemde plannen boekte de PvdD succes voor maatregelen om bijvriendelijker te worden; mensen met (ver)bouwplannen te informeren over duurzame keuzes daarin en duurzaamheid op te nemen in de gemeentelijke omgevingsvisie. Ook met betrekking tot de coöperatieve duurzame inkoop voor evenementen en festivals, en het verschonen van de taxibranche werden successen geboekt.

Een motie van de PvdD om Utrecht uiterlijk in 2030 klimaatneutraal te hebben werd weggestemd door de andere partijen, wat maar weer eens laat zien dat de Partij voor de Dieren op dit punt nog altijd een aanjagersrol te vervullen heeft.

Een overzicht van alle ingediende moties:

•Motie Op naar een bontvrij Utrecht! (aangenomen)

•Motie Geen verkoop levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie (overgenomen)

•Motie Ook dierenmishandeling verdient een plek in de MDA++ aanpak (overgenomen)

•Motie Utrecht Zoemt (overgenomen)

•Motie Duurzaam (ver)bouwen in de Omgevingsvisie (overgenomen)

•Motie Dieren­welzijn in alle relevante beleids­hoofd­stukken Voorjaarsnota en Programmabegroting (verworpen)

•Motie Informeren over duurzaam (ver)bouwen bij omgevingsvergunningen (overgenomen)

•Motie Coöperatieve groene inkoop evenementen en festivals (toezegging)

•Motie Aandacht voor ecologie in ruimtelijke plannen (verworpen)

•Motie Minder evene­menten, meer toezicht en hand­having (verworpen)

•Motie Verwerk groen in groene evene­men­ten­leges (verworpen)

•Motie Geef Schone Taxi’s voorrang (aangenomen)

•Motie Utrecht wel klimaatneutraal in 2030 (verworpen)

Gerelateerd nieuws

Dankzij PvdD substantieel minder vlees- en visinkoop gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht is substantieel minder vlees en vis gaan inkopen. De inkoop van producten met vlees en vis is gedaald van...

Lees verder

Inzet Partij voor de Dieren voor groen rondom Anatomiegebouw Utrecht

Het voormalig Anatomiegebouw in Wittevrouwen heeft een nieuwe eigenaar gekregen. De nieuwe eigenaar verbouwt het pand, naast ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief