Motie Geef Schone Taxi’s voorrang


5 juli 2018

Motie 169/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

  • Het coalitieakkoord ‘Utrecht Ruimte voor iedereen’ een emissieloze milieuzone voorstelt voor het jaar 2030;
  • In Amsterdam sinds 2016 een Convenant Schone taxi’s bestaat, waarbij artikel 4 voorziet in een Schone Taxistandplaats bij Amsterdam Centraal Station waar elektrische taxi’s voorrang krijgen op taxi’s op fossiele brandstoffen.

Overwegende dat:

  • Taxi’s een veelgebruikt vervoersmiddel zijn binnen de Utrechtse milieuzone;
  • De Utrechtse taxi’s momenteel niet tot nauwelijks elektrisch zijn;
  • Taxichauffeurs en –bedrijven sneller zullen afstappen van fossiele brandstoffen als ze daarbij geholpen worden door financiële prikkels.

Verzoekt het college:

  • De overstap naar schone taxi’s samen en in overleg met de sector te maken;
  • De uiteindelijke taxistandplaatsen in het Stationsgebied, waar laadpalen komen te staan, zodanig in te richten dat schone taxi’s daar gebruik van kunnen maken en daarmee een voorbeeld zijn voor chauffeurs met taxi’s met uitstoot, geïnspireerd op het Amsterdamse Convenant Schone Taxi’s;
  • Te onderzoeken hoe het college de taxichauffeurs financieel kan ondersteunen bij het overgaan naar een elektrische wagen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Bülent Isik, PvdA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Meer cultureel erfgoed toegankelijk

Lees verder

Motie Toerusting voor arbeidsmarkt en samenleving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer