Motie Meer cultureel erfgoed toegan­kelijk


5 juli 2018

Motie 162/2018

Constaterende dat:

• Publieksbereik voor de bewustwording van het belang van het behoud van monumenten van groot belang [is];
• Bij verlies van de oorspronkelijke functie van monumenten is herbestennming en gebruik van monumenten essentieel voor het behoud daarvan.

Overwegende dat:

• Voor het maken van afspraken met betrekking tot het publieksbereik ook de publieke
toegankelijk van monumenten van belang is voor de bewustwording;
• Publieksbereik en publieke toegankelijk van monumenten vaak kan worde geregeld middels afspraken met eigenaren en/of beheerders;
• Voor het maken van deze afspraken er duidelijkheid moet zijn, welke monumenten met een publiekswaarde, publiek toegankelijk zijn en in welke mate hiervan sprake is.

Draagt het college op:

• Te onderzoeken welke Utrechtse erfgoed en monumenten met een publiekswaarde, publiek toegankelijk zijn en in welke mate en wanneer hiervan sprake is;
• Hierover te rapporteren aan de raad, voor de behandeling van de Programmabegroting 2018.
• Met een plan van aanpak te komen om bezoekers te informeren over de openingstijden van publiek toegankelijk cultureel erfgoed en monumenten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SBU, CU, PvdA

Tegen

SP, S&S, CDA, GL, Denk, D66, VVD