Motie Kennis­maken met wethouders


5 juli 2018

Motie 164/2018

De raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het raadsvoorstel "Voorjaarsnota 2018 en Eerste Bestuursrapportage 2018",

constaterende dat:

  • de raad de wethouders benoemt ingevolge art. 35 van de Gemeentewet;
  • de beoogde coalitiepartijen wethouders voorstellen voor de benoeming tot wethouder;
  • de raad op dit moment geen kans heeft om voor de benoeming kennis te maken met een kandidaat-wethouder,

overwegende dat:

• het wenselijk is om kennis te maken met een kandidaat-wethouder voordat deze wordt benoemd,

spreekt als haar mening uit dat:

• er voorafgaand aan toekomstige benoeming van een kandidaat-wethouder een kennismakingsgesprek plaatsvindt met de raad, waarbij de raad vragen kan stellen over de achtergrond, ambities en inzet van de kandidaat-wethouder en daarover in gesprek kan gaan,

En gaat over tot de orde van de dag.

Gilissen, VVD
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Van Waveren, CDA
De Boer, GroenLinks
Ferket, D66
Sungur, DENK
Van der Zweth, PvdA
Streefland-Driesprong, CU
Homan, S&S
Schipper, SP
Van Deún, PVV
Bos, SBU


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen