Motie Ook dieren­mis­han­deling verdient een plek in de MDA++ aanpak


5 juli 2018

Motie 168/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

 • Er een duidelijke correlatie bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld;
 • In de multidisciplinaire aanpak voor huiselijk geweld MDA++ van minister de Jonge geen vermelding wordt gemaakt van dierenmishandeling en de aanpak daarvan in het kader van huiselijk geweld.

  Overwegende dat:

  • Partijen als GroenLinks, D66, CDA en VVD en wethouders meegaan in de wens van de Partij voor de Dieren om meer aandacht te vragen voor de correlatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling;
  • De wethouder Maatschappelijke Ondersteuning aangaf dat er op het gebied van huiselijk geweld nog meer te melden is richting de minister dan 'alleen' dierenmishandeling;
  • Het mogelijk is in een gesprek met/brief naar de minister over dierenmishandeling en huiselijk geweld ook andere issues die de G4 aangepakt wil hebben op het gebied van huiselijk geweld aan te kaarten.

  Verzoekt het college:

  • Zoveel mogelijk de krachten te bundelen met de desbetreffende portefeuillehouders van andere gemeenten (van de G4) om dierenmishandeling in het kader van huiselijk geweld in de MDA++ aanpak onder de aandacht te brengen bij minister de Jonge.
  • In het eerste kwartaal van 2019 hierover terug te koppelen naar de raad.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Ruurt Wiegant, SP
  Jantine Zwinkels, CDA
  Hester Assen, PvdA
  Tim Homan, Student & Starter
  Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
  Queeny Rajkowski, VVD
  Mahmut Sungur, DENK
  Ellen Bijsterbosch, D66
  Rachel Streefland, ChristenUnie
  Erwin Virginia, GroenLinks


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie 100 jaar kiesrecht

  Lees verder

  Motie Geen verkoop levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer