Motie Geen verkoop levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie


5 juli 2018

Motie 167/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

• Er op Utrechtse markten en in winkels levende kreeften, krabben en vissen verkocht worden voor consumptie;
• De Marktverordening de verkoop van levende kreeften, krabben en vissen niet uitsluit. Ook voor winkels geldt geen verbod;
• Het verkopen van levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie niet samengaat met een diervriendelijk Utrecht en verantwoord ondernemen;
• Steeds meer winkels besluiten geen levende kreeften te (gaan) verkopen, zoals Jumbo Leidsche Rijn.

Overwegende dat:

 • 1037 Against Animal Cruelty op 24 juni 2018 een onderzoek[1] publiceerde naar het onnodige en excessieve leed van kreeften en krabben nadat ze gevangen zijn tot het moment dat ze bij de consument terechtkomen;
 • Het verkopen van levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie nog meer dierenleed veroorzaakt doordat zij door leken thuis worden gedood;
 • Markten en winkels geen geschikte locatie zijn om levende kreeften, krabben en vissen te verkopen, gezien het onmogelijk is om stress, angst en pijn bij deze dieren te voorkomen, en gezien de onmogelijkheid tot goede 'huisvesting';

Spreekt als haar mening uit dat:

 • Ook levende kreeften, krabben en vissen in landelijke wetgeving beschermd zouden moeten worden tegen ernstig leed veroorzaakt door de voedselindustrie;
 • Utrecht met het ontmoedigen van de verkoop van levende kreeften, krabben en vissen toewerkt naar een echt diervriendelijk Utrecht.

Verzoekt het college:

 • Uiterlijk begin 2019 te starten met gesprekken met, of een brief naar, marktmeesters/marktondernemers en (vis)winkels om hen te bewegen geen levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie meer te verkopen.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Eva van Esch, Partij voor de Dieren
  Hester Assen, PvdA
  Ruurt Wiegant, SP

  [1] https://1037againstanimalcruelty.com/schokkend-lijdensweg-krabben-en-kreeften-tot-zelfs-maanden-duren


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen