Motie Utrecht Zoemt


5 juli 2018

Motie 126/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

· De (wilde) bij ernstig bedreigd is en wij er alles aan moeten doen om te voorkomen dat dit dier (dat essentieel is voor onze biodiversiteit) uitsterft;
· Utrecht al flink aan de weg timmert om een zo bijvriendelijk mogelijke gemeente te zijn, waar deelname aan Nederland Zoemt nog een extra stimulans voor kan betekenen;
· Nederland Zoemt een project is van diverse natuur- en milieuorganisaties, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.
· Gemeenten aan het project kunnen deelnemen door zich aan te melden als Bijvriendelijke gemeente.

Overwegende dat:

· De ecologen van de gemeente Utrecht hebben meegeholpen aan het opzetten van Nederland zoemt;
· Er geen deelnamekosten zijn verbonden aan Nederland Zoemt omdat het project mogelijk gemaakt wordt door onder meer een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij;
· Deelname aan Nederland Zoemt niet alleen advies oplevert, maar ook bijdraagt aan de kennis over bijen en een inspiratie kan zijn voor inwoners, bedrijven en andere gemeenten om zich ook in te zetten voor het voortbestaan van bijen.
· Deelname aan Nederland Zoemt daarnaast oplevert dat de gemeente gratis bijvriendelijke bomen of korting op bijvriendelijke bloembollen krijgt;
· We door deelname aan Nederland Zoemt meedingen naar de titel ‘bijvriendelijkste gemeente van Nederland’, want weer extra media-aandacht voor de bij oplevert;
· De projectorganisatie laat weten dat de ervaring bij andere gemeenten is dat deelname helpt om aandacht te trekken en bewustwording te vergroten en dat andere gemeenten aangeven dat er een grote spin-off is van deelname.
· De tijdsinvestering van een halve dag het meer dan waard is om de bij verder te helpen.

  Draagt het college op:

  · De gemeente Utrecht aan te melden als deelnemer aan het project Nederland Zoemt;
  · Via al haar communicatiekanalen aandacht aan de deelname aan ‘Nederland Zoemt’ te geven;
  · De adviezen van ‘Nederland Zoemt’, voor zover deze nog niet onderdeel zijn van het gemeentelijk beleid, in redelijkheid op te volgen om zo nog bijvriendelijker te worden.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Eva van Esch, Partij voor de Dieren
  Jantine Zwinkels, CDA
  Hester Assen, PvdA
  Cees Bos, SBU


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie Dierenwelzijn in alle relevante beleidshoofdstukken VJN en PGB

  Lees verder

  Motie Ook bewoners van een studentenhotel hebben huurrecht

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer