Motie Ook bewoners van een studen­ten­hotel hebben huurrecht


5 juli 2018

Motie 141/2018

Motie Ook bewoners van een studentenhotel hebben huurrecht

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018, ter bespreking van Voorjaarsnota 2018 en Jaarstukken 2017,

Constaterende dat:

• Er in andere studentensteden huisvesting wordt geboden aan onder andere studenten onder de bestemming 'hotel',
• Indien er kamers en appartementen worden verhuurd onder het mom van hotelkamers, het huurrecht inclusief huurprijsbescherming niet van toepassing is,
• Er in Utrecht nog steeds sprake is van een tekort aan studentenhuisvesting,

Overwegende dat:

• Door de schaarste aan woonruimte studenten sneller akkoord gaan met de constructie van een 'studentenhotel', aangezien ze simpelweg woonruimte nodig hebben,
• In het bijzonder internationale studenten en eerstejaarsstudenten de dupe dreigen te worden van deze schaarste aan woonruimte,
• Via de constructie van het verhuren van studentenhuisvesting onder het mom van hotelkamers het huurrecht kan worden omzeild,
• Hierdoor de bewoners van een studentenhotel niet een eerlijke huurprijs kunnen afdwingen bij de huurcommissie,
• Bewoners van een studentenhotel wegens het gebrek aan huurrechten ook niet worden beschermd tegen zaken als huisvredebreuk en directe uitzetting,

Draagt het college op:

• Te onderzoeken of de woonvorm studentenhotel kan vallen onder huurrecht en — bescherming en indien formele bescherming onder het huurrecht niet mogelijk is, op een andere manier de bescherming van studenten te verzekeren,
• Dit uitgangspunt nnee te nemen bij de uitwerking van het nieuwe beleidskader Short Stay,
• Vervolgens te monitoren of het huurrecht bij de studentenhotels daadwerkelijk wordt nageleefd

En gaat over tot de orde van de dag.

Homan, Student&Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Zwanenberg, GroenLinks
Isik, PvdA
Schipper, SP


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, GL, PvdA

Tegen

SBU, CU, D66, PVV, CDA, Denk, VVD