Motie Infor­meren over duurzaam (ver)bouwen bij omge­vings­ver­gun­ningen


5 juli 2018

Motie 128/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

  • Er voor verbouwingen (bijvoorbeeld dakopbouwen, dakkappelen, uitbouwen, etc) in de meeste gevallen een omgevingsvergunning vereist is;
  • Er bij verbouwen duurzame keuzes gemaakt kunnen worden in bijvoorbeeld materiaalkeuze, herkomst van grondstoffen en afvoer van sloopmateriaal.

Overwegende dat:

  • Door het hergebruik van grondstoffen en keuze voor duurzame materialen de milieuimpact van bouw-activiteiten beperkt kan worden.

Draagt het college op:

  • Iedere aanvrager van een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen, te informeren over mogelijkheden om zo duurzaam mogelijk te (ver)bouwen, door in de brief over de toekenning of afwijzing van de vergunningsaanvraag informatie te verstrekken over het bestaan van duurzaam (ver)bouwen en hierover informatie op te nemen op de gemeentelijke website zodat daarnaar verwezen kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag,

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Jantine Zwinkels, CDA
Tim Schipper, SP


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Geen corporatiebezit sociale huur naar middenhuur zolang er een tekort is

Lees verder

Motie 100 jaar kiesrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer