Motie Utrecht wel Klimaat­neu­traal in 2030


5 juli 2018

Motie 121/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

· Het vorige coalitieakkoord (‘Utrecht maken we samen’, 2014-2018) als doel noemde dat Utrecht uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zou zijn;
· Het nieuwe coalitieakkoord (‘Utrecht Ruimte voor iedereen’, 2018-2022) als doel noemt dat Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal is;
· Het meer dan gebruikelijk is dat in overheidsbeleid concrete doelen gesteld worden met betrekking tot het klimaat, dat de nationale en Europese overheid dit op dit gebied doen, en dat dit ook logisch is gezien het Klimaatakkoord van Parijs ons hiertoe heeft opgedragen.

Overwegende dat:

· De term ‘zo snel mogelijk’ geen concrete, afrekenbare termijn is waaraan het college gehouden kan worden, wat weer als gevolg heeft dat de raad haar controlerende taak onvoldoende kan vervullen;
· Het klimaat er niet bij gebaat is om geen doelen vast te leggen.

Verzoekt het college:

· Het doel vast te leggen dat Utrecht klimaatneutraal is in uiterlijk 2030;
· Voor deze doelstelling een helder en inzichtelijk klimaatbeleid te ontwikkelen met afrekenbare tussendoelen;
· Dit plan uiterlijk aan de raad voor te leggen bij de Voorjaarsnota 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Actuele Motie Internationale dienstreizen tot 750 km per trein

Lees verder

Motie Aandacht voor ecologie in ruimtelijke plannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer