Actuele Motie Inter­na­ti­onale dienst­reizen tot 750 km per trein


7 juni 2018

Actuele motie 79/2018

De Gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 7 juni 2018,

Constaterende dat:
- het college van B&W, raadsleden en commissieleden voor hun werk internationale dienstreizen moeten maken;
- de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrecht 2018 en de Gedragscode voor Burgemeester en Wethouders het kader schetsen voor deze dienstreizen;

Overwegende dat:
- vliegen het milieu en het klimaat zwaar belast,
- de (hogesnelheids)trein een goed alternatief is voor reizen tot 750 kilometer;

Besluit:

1. Het college te verzoeken de raad voor het zomerreces 2018 een voorstel aan te bieden voor een aangepaste Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrecht 2018, waarin aan de artikelen 2 en 12 van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrecht 2018 een lid 3 is toegevoegd dat luidt:

Lid 3 Internationale werkbezoeken tot 750 kilometer worden per (snelle) trein afgelegd, waarbij het college de bevoegdheid heeft (in incidentele gevallen) af te wijken van deze richtlijn, bijvoorbeeld vanwege reisduur. Bij afstanden groter dan 750 kilometer wordt de CO2-uitstoot van vluchten standaard gecompenseerd;

2. Het college te verzoeken de raad voor het zomerreces 2018 een voorstel voor een nieuwe Gedragscode Burgemeester en Wethouders voor te leggen, waarin art. 12.2 als volgt is aangepast:

Internationale werkbezoeken tot 750 kilometer worden per (snelle) trein afgelegd, waarbij het college de bevoegdheid heeft (in incidentele gevallen) af te wijken van deze richtlijn, bijvoorbeeld vanwege reisduur. Bij afstanden groter dan 750 kilometer wordt de CO2-uitstoot van vluchten standaard gecompenseerd. Per vliegtuig mag in beginsel niet in de eerste klasse (of daarmee vergelijkbare klasse worden gereisd. Slechts voor zover de omstandigheden daartoe noodzaken staat het college een bestuurder toe om met een hogere klasse te reizen.

3. De compensatie van de CO2-uitstoot, wanneer toch gevlogen, wordt in de reiskosten voor de betreffende buitenlandse reis meegenomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten Koning, D66
Tim Schipper, SP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Denk, S&S, CDA, PvdA, SBU, ChristenUnie

Tegen

VVD, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Motie Milieuvriendelijkst Kunstgras

Lees verder

Motie Utrecht wel Klimaatneutraal in 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer