Motie Mili­eu­vrien­de­lijkst Kunstgras


7 juni 2018

Motie 82/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 7 juni 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake de gebiedsvisie Zuilense Vecht,

Constaterende dat:

  • Het plan is om bij de gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht een aantal natuurgrasvelden te vervangen door kunstgras sportvelden.

Overwegende dat:

  • Kunstgras, ook als het is ingestrooid met TPE korrels, een grote milieubelasting voor de directe en indirecte omgeving is;
  • Utrecht een gezonde en vooruitstrevende stad wil zijn;
  • Er milieuvriendelijker alternatieven voor kunstgras bestaan dan kunstgras met TPE korrels (die overigens al iets minder slecht zijn dan vermalen autobanden), zoals bijvoorbeeld kunstgras met korrels van kurk of kunstgras dat op een dusdanige manier geweven is dat helemaal geen korrels nodig zijn, of mogelijk zelfs de nieuwste rassen natuurgras die veel slijtvaster zijn dan het traditionele natuurgras.

Draagt het college op:

  • De renovatie van de sportvelden bij de gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht aan te grijpen voor experimenten met natuurvriendelijker kunstgras;
  • De milieu impact zwaar mee te laten wegen bij de keuze voor het type kunstgras op dit terrein, door de op dat moment minst schadelijke optie te kiezen die mogelijk is binnen deze ontwikkeling (zie voorbeelden bij de overwegingen);
  • Hierover indien nodig advies in te winnen bij gemeentes die al met milieuvriendelijkere vormen van kunstgras experimenteren;
  • De raad over de gezette stappen te informeren bij de uitwerkingen van deze gebiedsvisie.

En gaat over tot de orde van de dag

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Groencompensatie Zuilense Vecht

Lees verder

Actuele Motie Internationale dienstreizen tot 750 km per trein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer