Motie Groen­com­pen­satie Zuilense Vecht


7 juni 2018

Motie 84/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 7 juni 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake de gebiedsvisie Zuilense Vecht,

Constaterende dat:

  • Er in deze gebiedsvisie wordt voorgesteld om natuurgras velden te bebouwen.

Overwegende dat:

  • Ook natuurgras waardevol is voor klimaatadaptatie door het vermogen water op te vangen bij hevige regenbuien en de opname van CO2 bij groei;
  • De bebouwing grondoppervlakte inneemt, maar tegelijkertijd mogelijkheden biedt voor dak- en gevelgroen.

Draagt het college op:

  • Bij de uitwerking van deze gebiedsvisie in SpvE’s en bestemmingsplannen te streven naar een zo groot mogelijke oppervlakte aan groene daken en gevels als functioneel inpasbaar is.

En gaat over tot de orde van de dag

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, SP, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

VVD