Motie Vast­stellen colle­ge­pro­gramma 2018-2022 Ruimte voor iedereen


7 juni 2018

Motie 88/2018

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 7 juni 2018 ter bespreking van het collegeprogramma 2018-2022 Ruimte voor iedereen

draagt het college op om in de programmabegroting 2019 het collegeprogramma te vertalen in SMART-doelstellingen

En gaat over tot de orde van de dag.

Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Homan, S&S
Van Waveren, CDA
Sungur, DENK
Bos, SBU
Gilissen, VVD
Van der Zweth, PvdA
Van Deún, PVV


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Groen Kruisvaartkwartier

Lees verder

Motie Groencompensatie Zuilense Vecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer