Motie Vast­stellen colle­ge­pro­gramma 2018-2022 Ruimte voor iedereen


7 juni 2018

Motie 88/2018

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 7 juni 2018 ter bespreking van het collegeprogramma 2018-2022 Ruimte voor iedereen

draagt het college op om in de programmabegroting 2019 het collegeprogramma te vertalen in SMART-doelstellingen

En gaat over tot de orde van de dag.

Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Homan, S&S
Van Waveren, CDA
Sungur, DENK
Bos, SBU
Gilissen, VVD
Van der Zweth, PvdA
Van Deún, PVV


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen