Dankzij PvdD substan­tieel minder vlees- en visinkoop gemeente Utrecht


4 juli 2018

De gemeente Utrecht is substantieel minder vlees en vis gaan inkopen. De inkoop van producten met vlees en vis is gedaald van 17,9% in de maanden januari tot en met augustus 2017 naar 12% in de maanden september 2017 tot en met mei 2018. Ook wordt op Dierendag en op de Dag van de Duurzaamheid nu standaard 100% vegetarisch/veganistisch eten geserveerd in de bedrijfsrestaurants van de gemeente. Dit is te danken aan inspanningen van de Partij voor de Dieren. Met als grootste doorbraak: de aangenomen motie van juni 2017 die oplegde dat minimaal 50% van de catering geserveerd bij gemeentelijke bijeenkomsten vegetarisch is.

De Partij voor de Dieren diende vorig jaar de motie "Meer vega!" in, die oplegde dat bij alle bijeenkomsten georganiseerd door of met de gemeente Utrecht minimaal 50 procent vega(n) hapjes geserveerd moeten worden. Dee motie groeide uit tot landelijk nieuws, vooral omdat de VVD met een tegenmotie kwam, met 'bitterballengate' als gevolg. Maar het gevolg is dus wel dat de gemeentelijke inkoop van vlees en vis met een derde is gedaald. "Een waanzinnig succes, waar we heel blij mee zijn", aldus raadslid Maarten van Heuven, die bij de fractie verantwoordelijk is voor de portefeuille inkoop. "Maar er kan natuurlijk meer!"

Zo was de PvdD-fractie teleurgesteld dat het coalitieakkoord “Utrecht – Ruimte voor iedereen” (GroenLinks, D66 en ChristenUnie) geen enkele maatregel bevatte om de consumptie van dierlijke eiwitten in de gemeente Utrecht terug te dringen. De fractie stelde daarom onlangs voor een vaste vegetarische dag in te voeren in de gemeentelijke bedrijfsrestaurants à la Meat Free Monday. Ook droeg de PvdD het idee aan om bij het inschakelen van catering voor bijeenkomsten standaard vegetarisch te serveren, met daarbij de mogelijkheid om wel vlees of vis te serveren als iemand daar vooraf om vraagt. Hiermee wordt dus de huidige situatie omgekeerd en wordt er veel minder vlees en vis gegeten.

Als reactie op de ideeën van de Partij voor de Dieren schrijft het college nu dat in de bedrijfsrestaurants in 2017 al op Dierendag en de Dag van Duurzaamheid is geëxperimenteerd met een vegadag. Kennelijk tot tevredenheid, want het college schrijft: “Dat willen we de komende jaren in het kader van de bewustwording voortzetten. Daarnaast willen we - waar mogelijk - een gezond en divers aanbod verder stimuleren. Een zeer ruim aanbod aan vegetarische producten past daar bij.” Precies hiernaar heeft de Partij voor de Dieren herhaaldelijk gevraagd.

Daarnaast blijkt het college open te staan voor het idee van de PvdD voor het serveren van standaard vegetarische catering, zoals dat sinds maart gebeurt door de Universiteit Utrecht: “We gaan met de cateraar onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het vega-aanbod verder te stimuleren. De wensen van de gebruikers en de variant die door de Universiteit Utrecht is ingevoerd betrekken we hierbij.” Meer informatie hierover volgt later dit jaar.

Van Heuven: “We zijn echt blij met al deze beweging richting een meer vegetarisch en plantaardig Utrecht. Vanzelfsprekend houden we alles scherp in de gaten, en komen we zeker nog in actie om de inkoop van vlees en vis nog verder omlaag te brengen in de toekomst.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet voorstel voor bontvrij Utrecht

De Partij voor de Dieren wil een bontvrij Utrecht. Daarom dient de partij tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 ee...

Lees verder

Successen tijdens slotdebat Voorjaarsnota 2018

Bont is niet meer welkom in Utrecht. Weliswaar kan gemeente de verkoop of het dragen van bont niet verbieden, maar de wethoud...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief