Motie Meer vega!


29 juni 2017

M102/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 juni 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

  • De gemiddelde Nederlander ongeveer 85 kilo vlees per jaar consumeert;
  • Dit inhoudt dat iedere Nederlander gemiddeld 820 kilo CO2 uitstoot door het eten van dit vlees;
  • In Utrecht 344.000 mensen wonen en dit dus betekent dat er in Utrecht alleen al 282.000 ton CO2 per jaar wordt uitgestoten door vleesconsumptie;
  • In 2016 was de totale uitstoot volgens de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie 1,5 miljoen ton CO2. Daarin is echter alleen direct energiegebruik opgenomen, het eigenlijke verbruik is dus zo’n 20% hoger als je vleesconsumptie meerekent.
  • Één vijfde van de CO2-uitstoot komt dus voor rekening van de consumptie van dierlijke eiwitten.

Overwegende dat:

  • De gemeente een belangrijk positie heeft in de stad om klimaatverandering tegen te gaan:
  • Utrecht in 2030 klimaatneutraal wil zijn en een ambitieus programma heeft om daartoe te komen:
  • Duurzaam consumeren daar zeker een onderdeel van zou moeten zijn.

Roept het college op:

  • Bij alle bijeenkomsten georganiseerd door of met de gemeente Utrecht minimaal 50 procent vega(n) hapjes te serveren:
  • En andere organisatoren van evenementen op te roepen dit ook te doen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66

Tegen

VVD, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, SBU, CDA, PvdA, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie compenseren is een optie

Lees verder

Motie Adopteren Klimaatlied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer