Motie compen­seren is een optie


29 juni 2017

M105/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 juni 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

  • Utrecht in 2030 klimaatneutraal wil zijn;
  • Klimaatneutraal worden kan door energie te besparen, duurzame energie op te wekken en het resterende deel te compenseren;
  • Het belangrijk is om eerst zo veel mogelijk te besparen, dan energie duurzaam op te wekken en dan pas te compenseren om;
  • Na energiebesparing, het nog steeds op dit moment (nog) niet mogelijk is om alle energie die in Utrecht gebruikt wordt duurzaam op te wekken.

Overwegende:

  • We verantwoordelijk zijn voor de CO2 uitstoot van het verbruik in gemeentelijke gebouwen;
  • Dat compensatie misschien juist omdat het geld kost een extra stimulans is om zo snel mogelijk het energieverbruik terug te dringen;
  • Compensatie kan plaatsvinden door bosaanplant maar ook door het investeren in maatregelen voor energiebesparing in Utrecht;
  • Dat compensatie door maatregelen in Utrecht, bijvoorbeeld via de CO2-bank van NMU, zichzelf terugverdiend omdat dit ervoor zorgt dat in de toekomst minder energie verbruikt hoeft te worden.

Spreekt als haar mening uit:

  • Dat naast besparen en duurzaam inkopen ook de mogelijkheden voor compensatie serieus onderzocht moeten worden en in diverse beleidsvelden een optie zijn, teneinde het doel te halen een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te zijn in 2030.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, PvdA

Tegen

GroenLinks, CDA, VVD, SBU, D66, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Groenneutraal 2030

Lees verder

Motie Meer vega!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer