Motie Groen­neu­traal 2030


29 juni 2017

Motie 101/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 juni 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

 • Utrecht ervoor gekozen heeft om een zeer sterk groeiende stad te willen zijn met als doel een inwoneraantal dat zal toenemen van nu 344.000 naar 400.000 in 2027 [1];
 • Utrecht één van de minst groene steden van Nederland is [2];
 • Een groene omgeving veel voordelen heeft en onder meer bijdraagt aan de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid van de stad en het opvangen van klimaatveranderingen;
 • Veel van deze voordelen juist gerealiseerd worden wanneer het groen in de directe omgeving van mensen is.

Overwegende dat:

 • De Verenigde Naties een norm hebben opgesteld voor het aantal vierkante meters openbaar toegankelijk groen per inwoner van 48 m2;
 • Deze norm ook gehanteerd wordt door de Nederlandse minister van Infrastructuur & Milieu [3];
 • Utrecht daar met 31,3 m2 groen per inwoner, en dat is inclusief Amelisweerd en Rhijnauwen, bij lange na niet aan voldoet;
 • De groei van de stad zonder aanvullende investeringen zal resulteren in nog minder groen per inwoner.

Roept het college op:

 • De ambitie uit te spreken groenneutraal te zijn vanaf 2030, wat zoveel wil zeggen dat met ingang van dat jaar de genoemde VN-norm jaarlijks gehaald wordt;
 • Nu al te onderzoeken hoeveel groen er daarvoor bij moet komen in de directe leefomgeving van inwoners, rekening houdend met de groeiprognoses van de stad, alsook te onderzoeken waar dat groen gerealiseerd kan worden;
 • De uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen in het nieuwe groeikader.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie

___________________________________________________________________________________

[1] bron: prognose Utrecht Monitor, http://www.utrecht-monitor.nl/bevolking-bestuur

[2] bron: onderzoek Universiteit Wageningen, http://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Heerlen-Emmen-en-Lelystad-groenste-steden-van-Nederland.htm

[3] bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2012/09/14/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-ouwehand-over-een-landelijke-norm-voor-het-aandeel-groen-in-steden-en-dorpen


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CU

Tegen

GL, D66, CDA, VVD, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, SBU, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Healthy Urban Living geldt ook voor dieren

Lees verder

Motie compenseren is een optie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer