Motie Healthy Urban Living geldt ook voor dieren


29 juni 2017

M100/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 juni 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

 • Utrecht het doel heeft gesteld tot groeien tot een stad met meer dan 400.000 mensen;
 • Er voor de groei van de stad honderden miljoenen beschikbaar zijn om deze groei zo te faciliteren dat er een Healthy Urban Living ontstaat;
 • Een Healthy Urban Living volgens het college inhoudt: “dat deze stad voor bewoners leefbaar moet blijven. De lokale overheid bewaakt bij een leefbare stad het algemeen belang en een evenwichtige verdeling van de (openbare) ruimte”;
 • De (openbare) ruimte niet alleen door mensen maar door dieren vaak letterlijk wordt gebruikt om te leven;
 • Er nu voor het oplossen van de knelpunten wat betreft leefbaarheid voor dieren in de stad 172.000 euro per jaar beschikbaar is vanuit de Groene Web-projecten.
 • Dit bedrag onder andere niet toereikend is om de broodnodige faunapassages aan te leggen zodat dieren zich door en om de steeds drukkere stad kunnen bewegen. In 2016 zijn er zelfs geen faunapassages aangelegd.

Overwegende dat:

 • In 2018 een voorstel voor het nieuwe groeikader aan de raad wordt voorgelegd;
 • Dit college zegt diervriendelijk te willen zijn;
 • Bij diervriendelijkheid hoort dat het ook voor dieren in deze stad leefbaar moet zijn en blijven;
 • Dat door inbreiding de ruimte in de stad voor dieren krapper wordt. Al helemaal doordat dieren niet meegenomen worden als gebruikers van de (openbare) ruimte;
 • Het met sommige dieren, zoals de huismus en gierzwaluw, niet goed gaat in de stad en dit te verklaren is door menselijk handelen.

Roept het college op:

 • Te onderzoeken hoeveel budget er nodig is voor het oplossen van de knelpunten wat betreft de leefbaarheid voor dieren in de stad (Groene Webprojecten);
 • De uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen in het nieuwe groeikader dat begin 2018 wordt aangeboden aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, CU, PvdA

Tegen

VVD, S&S, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, D66

Lees onze andere moties

Motie Help duurzame evenementen duurzaam te zijn

Lees verder

Motie Groenneutraal 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer