Motie Adopteren Klimaatlied


29 juni 2017

M107/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 juni 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

  • Sinds 2012 het klimaatlied ‘Do It Now’ bestaat, een initiatief van de klimaatbeweging Sing for the Climate, met als doel politici op roepen in actie te komen tegen klimaatverandering;
  • Het klimaatlied al gezongen is in 30 landen, in 465 steden, door 416.774 mensen, maar nog niet geadopteerd is door de gemeente Utrecht;
  • Het klimaatlied begin juni 2017 onder de aandacht is gebracht van de Utrechtse raad en de wethouder duurzaamheid door de Utrechtse actiegroep Utrecht Klimaatneutraal 2030;

Overwegende dat:

  • Dit lied een sterke, heldere boodschap heeft die niemand mag ontgaan;
  • Utrecht een stad is die zegt grote ambities te hebben op het gebied van duurzaamheid en klimaatneutraliteit;

Roept het college en de raad op om:

  • Het genoemde lied te adopteren als klimaatlied van Utrecht;
  • Minimaal éénmaal het klimaatlied ten gehore te laten brengen in het Stadhuis door een uitvoerend musicus, ensemble of koor uit Utrecht in aanwezigheid van het college en de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, ChristenUnie, CDA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, D66, PvdA, VVD, S&S