Commis­sie­bij­drage Nota Kapi­taal­goe­deren


24 september 2019

Tja, de nota kapitaalgoederen. Ik weet even niet wat te doen om eerlijk te zijn; of heel veel amendementen indien of concluderen dat deze nota te veel afwijkt van onze visie op de stad.

Bij dezen de uitleg waarom:

Er staat dat deze nota ons meeneemt in het dilemma van het laten meegroeien van het aanbod van toegankelijke maatschappelijke voorzieningen met de groei van de stad. En daarin worden we ook wel meegenomen, maar er worden geen oplossingen voor de geschetste situaties gegeven. Alleen maar een soort dream scenario waarin alles kan in deze stad: fijn leven, veel groen, veel sportvoorzieningen, mooie plekken voor cultuur etc. Dat er keuzes moeten worden gemaakt is geen onderdeel van deze nota en dat wringt bij ons.

Vooral op het punt van sport en groen vinden wij de woorden die worden gewijd aan het dilemma sport of groen te mager. Er wordt ingegaan op het feit dat sport en groen samen zouden moeten gaan, maar daarnaast moeten er veel meer kunstgrasvelden komen. Wethouder, wat willen we hier nu? Wij missen scherpe keuzes. Want ook op pagina 23 staat er dat sportparken een positieve bijdrage kunnen leveren aan groen en water.

En tevens missen de we uitwerking van de op pagina 10 aangegeven nadere uitwerking van afspraken om de verdringing van de stedelijke groenstructuur door sportvelden te compenseren. Hoe gaan we dat dan doen? Want tot nu toe vinden wij de compensatie van groen bij aanleg sportparken onvoldoende.

Een aparte nota kapitaalgoederen voor de openbare ruimte opstellen is wat ons betreft juist geen goed idee. Waarom is hiervoor gekozen? Want openbare ruimte kan je toch niet los zien van alle onderdelen die in deze nota worden besproken?

Vooral hoofdstuk 2 is wat ons betreft een verhaal that is to good to be true. De duurzaamheidsambities vinden wij wel goed, maar bij ons blijft de volgende vraag hangen als we hoofdstuk 2 lezen: Waar gaan we dan al die gebouwen bijbouwen die nodig zijn voor al die maatschappelijke voorzieningen? Leuk en aardig dat wel meer geld krijgen door de groei van de stad en dit ook besteden aan de problematiek die daarbij komt kijken, maar nogmaals waar gaan we dan al die nieuwe accommodaties voor cultuur, sport, welzijn en onderwijs plaatsen?

Wat we nog wel willen benadrukken dat het ons een uitermate goed idee lijkt om de op pagina 12 voorgestelde oplossing om nu vrij en betaalbaar vastgoed te behouden en niet te verkopen om in de toekomst makkelijker aan de vraag te voldoen.

Op pagina 13 wordt ingegaan op de ambitie om gebouwen energieneutraal en gasloos te realiseren. Ambitie is leuk, maar doen we dit ook echt wethouder?

Dan zijn we nog benieuwd hoe de in paragraaf 3.6 voorgetelde circulaire pilots nog in de periode van deze nota worden omgezet in realiteit bij alle gebouwen.

En we missen een zogenoemde paragraaf 3.8 waarin we verder wordt ingegaan op diervriendelijk bouwen en groene daken en gevels. Kan hier nog een paragraaf over worden opgenomen? Ditzelfde punt willen we maken op pagina 24, daar wordt wel aandacht besteed aan circulair bouwen en verduurzamen, maar missen we weer vergroenen en diervriendelijk bouwen.

En we zijn blij met de benoemde verduurzaming van Gagelsteede.

Laatste punt, het maatschappelijk vastgoed dat van ons wel zou mogen worden afgebouwd zijn parkeergarages in het centrum. In deze nota wordt alleen aangegeven dat we huidige garages een duurzame update gaan geven, maar het meest duurzaam zou zijn om ze te sluiten en auto’s uit de stad te weren. Waarom wordt er überhaupt niet gesproken over deze beleidskeuze in deze nota?