Commis­sie­bij­drage Nieuwe Zandpad


12 september 2019

Het burgerinitiatief stelt voor volledig af te zien van de locatie aan het Zandpad. De PvdD wil niet nu al afzien van de locatie in Overvecht omdat we niet weten of er een alternatieve locatie bestaat. We kunnen ons wel voorstellen dat er een nieuwe locatiescan wordt gedaan, om met de kennis van nu, de nieuwe ontwikkelingen en het gegeven dat er minder ramen komen, nieuwe mogelijkheden en eerder afgewezen alternatieven tegen elkaar en tegen het Zandpad af te wegen. Dit moet niet tot al te veel vertraging leiden. Het resultaat kan een nieuwe locatie zijn, maar het kan ook een herbevestiging zijn dat Overvecht inderdaad de minst slechte optie is.

Door minder ramen te realiseren, wordt het wordt het haalbaarder een exploitant/ontwikkelaar te vinden. Goed is ook dat er bij minder ramen minder overlast voor omwonenden en meer overzicht voor handhavers is. Maar tegelijkertijd: in 2013 zijn 350+ sekswerkers zonder werkplek komen te zitten. Als er onvoldoende plaatsen zijn dan blijven alsnog een aantal sekswerkers buiten beeld werken.

Het Nieuwe Zandpad gaat heel veel inzet van hulpverleners, gemeente, handhavers, politie en openbaar ministerie vragen.

Het is problematisch is dat een nieuw zandpad extra inzet van politie vraagt, terwijl daar geen extra fte tegenover staat. Dat betekent dat de politie keuzes moet maken in haar inzet en dat gaat ten koste van politie-inzet elders in de stad. Een interessant idee is om het Zandpad niet 24 uur per dag open te laten zijn. In andere steden is er ook een nachtsluiting. Juist in de nacht is er vaker overlast, voor politie is het overzichtelijker als de prostitutiezone in de nacht een aantal uur dicht zou zijn.

Compensatie:

Er zijn bomen gekapt. Dat was misschien niet eens nodig, want het terrein ligt al jaren braak. Het is ons een doorn in het oog: wat is er gebeurd met “kappen met kappen” en dat een velvergunning pas gebruikt mag worden als álle overige vergunningen rond zijn? Dat was hier duidelijk niet het geval. Er zou als onderdeel van de compensatie een groenstrook langs de vecht komen, maar tot nu toe zijn alleen de boten weggehaald. Hoe kan het dat er nog steeds geen groen is gecreëerd en er nog steeds een plak asfalt langs het water ligt. Waar blijft de groene biodiverse oever? Graag een reactie van de burgemeester.

Tijdelijke natuur:

Nu in eerste instantie 96 (en op termijn misschien 128) ramen van de 162 uit het bestemmingsplan gerealiseerd gaan worden blijft er ruimte over. Er komen minder werkruimtes en zijn daardoor ook minder parkeerplekken nodig. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe die onbenutte ruimte ingevuld gaat worden. Openbare ruimte is schaars en groen ook. Daarom de vraag aan het college: áls de prostitutiezone op deze schaal op deze locatie komt, Is het dan een idee om de ruimte die niet meer nodig is doordat er minder ramen gebouwd worden, Een groene biodiverse invulling te geven, bijvoorbeeld volgens de principes van tijdelijke natuur?

Buitenruimte

In het verlengde hiervan vraag ik ook een toezegging over de buitenruimte. Het is bekend dat de inrichting van de openbare ruimte zeer bepalend is voor de beleving en het gedrag van mensen: kan het college toezeggen om deze buitenruimte zo klimaatadaptief, groen en rustig mogelijk in te richten?

Bouwwerkzaamheden:

De discussie gaat nu vooral over áls het nieuwe Zandpad straks gerealiseerd is. Zo ver zijn we echter nog niet. Naast alle administratieve en juridische aspecten zal er ook gebouwd gaan worden. Ondanks de bomenkap leven in het gebied nog steeds veel vleermuizen. Kan het college toezeggen om te zorgen dat niet alleen in de uiteindelijke inrichting, maar ok tijdens de bouwwerkzaamheden, fauna-vriendelijke verlichting toegepast wordt?

Bij bouwwerkzaamheden wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van dieselaggregaten: kan het college toezeggen met de bouwers van het Nieuwe Zandpad afspraken te maken over het gebruik van alternatieven voor diesel-aggregaten?

En tot slot: kan het college de bouwers laten onderzoeken of het een mogelijkheid is de bouwmaterialen over de Vecht te laten aanleveren, zodat het wegverkeer er geen last van heeft?