Motie Duide­lijke doel­stel­lingen voor friends­wo­ningen


18 juli 2019

Motie 241/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 18 juli 2019, ter bespreking van de woonvisie,

Constaterende dat:

 • In de woonvisie wordt gesteld dat er een stijgende vraag is naar concepten voor woningdelen zoals friendscontracten;
 • Uit de raadsbrief van 15 augustus 2018 blijkt dat zowel marktpartijen als corporaties ge├»nteresseerd zijn in het realiseren van friendswoningen;
 • In beantwoording op schriftelijke vragen 115 uit 2018 stelde bereid te zijn om marktonderzoek te doen naar hoe groot de behoefte aan friendswoningen precies is.

Overwegende dat:

 • In de woonvisie geen resultaten van een marktonderzoek naar het friendsconcept terug te vinden zijn;
 • De woonvisie hierdoor ook geen duidelijke doel stelt voor het aantal te realiseren friendswoningen;
 • Uit de raadsbrief en de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat ook gemeentelijke regelgeving een belemmerende factor kan vormen bij het realiseren van friendswoningen;
 • Het aantal alleenstaanden de afgelopen 50 jaar sterk is gegroeid in Nederland (van 5% meerderjarigen naar 22% meerderjarigen);
 • De woningmarkt zich hier nog niet op heeft aangepast;
 • Het friendsconcept voor veel alleenstaanden een aantrekkelijke woonvorm lijkt;

Draagt het college op:

 • Concreet te onderzoeken hoe groot de behoefte precies is aan woningen die worden verhuurd volgens een friendsconstructie;
 • Hierbij ook uit te diepen aan wat voor type friendswoningen de grootste behoefte is qua grootte, prijs, aantal woningdelers etc.;
 • Op basis van de resultaten duidelijke doelstellingen te formuleren voor het aantal te realiseren friendswoningen de komende tien jaar (dan wel uitgedrukt in percentages, dan wel in absolute aantallen);
 • Hierbij ook mee te nemen hoe aanpassing van regelgeving rondom woningdelen zou kunnen helpen;
 • Voor het eind van het jaar de resultaten te rapporteren aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Homan, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Hind Dekker, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wil je gemengde wijken dan pas je de variant 40 40 20 toe toch!

Lees verder

Motie Flexibele schil aan verplaatsbare woningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer