Motie Duide­lijke doel­stel­lingen voor friends­wo­ningen


18 juli 2019

Motie 241/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 18 juli 2019, ter bespreking van de woonvisie,

Constaterende dat:

 • In de woonvisie wordt gesteld dat er een stijgende vraag is naar concepten voor woningdelen zoals friendscontracten;
 • Uit de raadsbrief van 15 augustus 2018 blijkt dat zowel marktpartijen als corporaties ge├»nteresseerd zijn in het realiseren van friendswoningen;
 • In beantwoording op schriftelijke vragen 115 uit 2018 stelde bereid te zijn om marktonderzoek te doen naar hoe groot de behoefte aan friendswoningen precies is.

Overwegende dat:

 • In de woonvisie geen resultaten van een marktonderzoek naar het friendsconcept terug te vinden zijn;
 • De woonvisie hierdoor ook geen duidelijke doel stelt voor het aantal te realiseren friendswoningen;
 • Uit de raadsbrief en de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat ook gemeentelijke regelgeving een belemmerende factor kan vormen bij het realiseren van friendswoningen;
 • Het aantal alleenstaanden de afgelopen 50 jaar sterk is gegroeid in Nederland (van 5% meerderjarigen naar 22% meerderjarigen);
 • De woningmarkt zich hier nog niet op heeft aangepast;
 • Het friendsconcept voor veel alleenstaanden een aantrekkelijke woonvorm lijkt;

Draagt het college op:

 • Concreet te onderzoeken hoe groot de behoefte precies is aan woningen die worden verhuurd volgens een friendsconstructie;
 • Hierbij ook uit te diepen aan wat voor type friendswoningen de grootste behoefte is qua grootte, prijs, aantal woningdelers etc.;
 • Op basis van de resultaten duidelijke doelstellingen te formuleren voor het aantal te realiseren friendswoningen de komende tien jaar (dan wel uitgedrukt in percentages, dan wel in absolute aantallen);
 • Hierbij ook mee te nemen hoe aanpassing van regelgeving rondom woningdelen zou kunnen helpen;
 • Voor het eind van het jaar de resultaten te rapporteren aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Homan, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Hind Dekker, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen