Commis­sie­bij­drage Actieplan Utrecht Schoon en Acade­mie10 gebouw


13 juni 2019

Commissie Stad en Ruimte 13 juni 2019

Raadsbrief tussenstand Actieplan Utrecht Schoon

Goed dat het CDA dit heeft geagendeerd. Preventie is essentieel en uiteindelijk kosten besparend. Bijvoorbeeld die frustratie over het gebrek aan prullenbakken deelt de Partij voor de Dieren.

Twee dingen die wij nog niet terugzien in deze verder goede raadsbrief, maar hopelijk wel straks in het actieplan, zijn zwerfafval bij grote evenementen en het effect op dieren.

Wat de PvdD dus nog niet terugleest is hoe de gemeente omgaat met grote evenementen in de stad en de troep die dan achterblijft. Alleen Koningsdag wordt genoemd als voorbeeld. Wat zijn de plannen bij grote evenementen om te voorkomen dat er afval komt en als er toch afval is dit zo snel mogelijk op te ruimen? Dit mede gezien het bijvoorbeeld opnieuw niet goed ging bij de Utrecht Canal Pride.

Goede samenspraak met de gemeente en evenementenorganisatoren

En de PvdD mist de link tussen zwerfafval en het leven van dieren, vooral in en rondom wateren. Veel wilde dieren in deze stad leven tussen het zwerfafval, met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid. En er zijn de afgelopen jaren al voorbeelden genoeg van dieren die afkomen op zwerfafval, die daardoor weer als 'overlastgevend' worden gezien. De PvdD vindt hierbij ook dat preventie zeer belangrijk is en ziet hierover graag informatie terug in het actieplan. Graag een reactie op bovengenoemde 2 punten.

Academie10 gebouw

Voor ons ligt een juridische wijziging van een bestemmingsplan. De Partij voor de Dieren wil daar verder niet aan tornen, maar gezien dit het laatste moment is waarop wij als gemeenteraad nog invloed kunnen uitoefenen op dit plan hebben wij toch 1 verzoek aan de wethouder.

De gesprekken over hoe het schoolgebouw vorm moet krijgen zijn nu al bezig. Gezien deze school zo dichtbij de A2 ligt, waar de luchtkwaliteit verre van optimaal is, willen wij graag van de wethouder de bevestiging dat er bij deze school extra aandacht is voor een schone lucht voor de kinderen. De PvdD denkt onder andere aan meer groen op het schoolplein en een beter binnenklimaat dan de norm. Wij zijn benieuwd of dit soort zaken meegenomen worden bij de gesprekken. En of er een terugkoppeling kan komen naar de raad als de concrete plannen voor de school rond zijn in september/oktober 2019.

En nog een korte nabrander: Vorige week diende onze collega’s in Amsterdam een initiatiefvoorstel in om de lucht op alle scholen in de gemeente structureel te meten en de uitkomsten te delen met ouders. Wij kijken nu naar de mogelijkheden om dit voorstel ook in Utrecht vorm te geven.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Lees verder

Raadsbijdrage Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer