Monde­linge vragen Raads­brief Voor­uitblik Jaar­wis­seling 2019-2020


Mondelinge vragen 10, 26 september 2019

In de Raadsbrief Vooruitblik Jaarwisseling 2019-2020 staat een aantal zaken die volgens de Partij voor de Dieren en GroenLinks nog niet heel concreet zijn. De Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dit essentieel. Daarom hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks hierover de volgende vragen:

Het college laat onderzoeken of zij de bevoegdheden van boa’s kan uitbreiden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om effectiever op te treden tegen vuurwerkoverlast. Er staat echter in de brief niet wanneer dit onderzoek afgerond wordt en of de resultaten nog vóór de komende jaarwisseling komen en toegepast kunnen worden.

1. Kan het college meer vertellen over de planning rond dit onderzoek en ziet het college meer mogelijkheden om effectiever op te treden tegen vuurwerkoverlast? Zo ja, welke?

2. Is het verbod om buiten de verkoopdagen op straat vuurwerk in bezit te hebben zo in te voeren of is hier een aanpassing van de APV voor nodig? Indien dit het geval is, laat dit dan nog voor de komende jaarwisseling plaatsvinden.

Het is ons niet duidelijk als we de raadsbrief lezen wat de plannen van het college zijn rond het uitbreiden van vuurwerkvrije zones. De komende jaarwisseling worden in ieder geval de parken aan de lijst toegevoegd dankzij amendement 44/2018, maar verder wordt in de brief aangegeven dat het aantal vuurwerkzones sinds 2015 geleidelijk wordt uitgebreid, zonder details.

3. Kan het college meer vertellen over haar ambities op het instellen van meer vuurwerkvrije zones dan tijdens de jaarwisseling 2018/2019? Komen er meer vuurwerkvrije zones bij, en zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Waarom staat dit niet duidelijk in de brief vermeld? Als er geen vuurwerkvrije zones (behalve de parken) bijkomen, waarom heeft het college het dan over geleidelijke uitbreiding als beleid?

4. Het verzoek van onder meer onze burgemeester voor een verbod op knalvuurwerk heeft niet geleid tot een landelijk verbod. Welke inspanningen gaat de burgemeester nog voor de komende jaarwisseling leveren richting de Rijksoverheid om toch nog te komen tot een inperking van het aantal en het soort vuurwerk dat door consumenten mag worden afgestoken? Is dit überhaupt nog mogelijk voor de komende jaarwisseling?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren