Monde­linge vragen Geluids­overlast De Trip Lage Weide


Indiendatum: 26 sep. 2019

Mondelinge vragen 7, 26 september 2019

Inwoners van Zuilen hebben het zwaar te verduren met naast de motorcross waar in deze raad regelmatig over gesproken wordt, ook de activiteiten van "De Trip", waar momenteel de overlast weer toeneemt. Op allerlei tijdstippen ervaren inwoners zware geluidsoverlast van bijvoorbeeld "een bouwkraan, waarschuwingsgeluiden van achteruitrijdende zware voertuigen, slaande kleppen, gebonk van stalen bakken en machinemotoren". De herrie begint ook voor 7:00 uur ’s ochtends. Als Partij voor de Dieren hebben we dit al vaker geagendeerd, en daarom waren wij niet blij met de signalen van omwonenden dat recente klachten over overlast slecht afgehandeld worden. Enkele inwoners zijn de situatie beu en zijn daarom verhuisd.

Hoewel de RUD verantwoordelijk is voor handhaving, vindt deze overlast plaats in onze gemeente. Bovendien stelde deze raad (zonder steun van de Partij voor de Dieren overigens), eind vorig jaar een herziend bestemmingsplan Lage Weide vast dat dit allemaal lijkt toe te staan. Genoeg redenen om toch verantwoordelijkheid te nemen dus. Daarover de volgende vragen:

1. Herkent het college het beeld van omwonenden dat de overlast de laatste weken toeneemt? Wat is de reden van de toename van de overlast?

2. Als bewoners klachten indienen bij de Regionale Uitvoeringsdienst, krijgen ze bureaucratische of afwachtende antwoorden. Is het college bereid er bij de RUD op aan te dringen dat klachten over De Trip voortvarend afgehandeld moeten worden, vooral in de richting van overlastgevende bedrijven? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de RUD en bedrijven, om te komen tot afspraken die de geluidshinder kunnen verminderen, zeker op ongewenste momenten zoals voor 7:00 uur in de ochtend (bijvoorbeeld geluidswerende maatregelen en de meest lawaaiige activiteiten tot bepaalde tijdslots beperken)? Zo nee, waarom niet?

4. Welke mogelijkheden ziet het college voor het op termijn afbouwen van hinder veroorzakende industrie in dit deel van Lage Weide?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 26 sep. 2019
Antwoorddatum: 26 sep. 2019

Mondelinge vragen 7, 26 september 2019

Inwoners van Zuilen hebben het zwaar te verduren met naast de motorcross waar in deze raad regelmatig over gesproken wordt, ook de activiteiten van "De Trip", waar momenteel de overlast weer toeneemt. Op allerlei tijdstippen ervaren inwoners zware geluidsoverlast van bijvoorbeeld "een bouwkraan, waarschuwingsgeluiden van achteruitrijdende zware voertuigen, slaande kleppen, gebonk van stalen bakken en machinemotoren". De herrie begint ook voor 7:00 uur ’s ochtends. Als Partij voor de Dieren hebben we dit al vaker geagendeerd, en daarom waren wij niet blij met de signalen van omwonenden dat recente klachten over overlast slecht afgehandeld worden. Enkele inwoners zijn de situatie beu en zijn daarom verhuisd.

Hoewel de RUD verantwoordelijk is voor handhaving, vindt deze overlast plaats in onze gemeente. Bovendien stelde deze raad (zonder steun van de Partij voor de Dieren overigens), eind vorig jaar een herziend bestemmingsplan Lage Weide vast dat dit allemaal lijkt toe te staan. Genoeg redenen om toch verantwoordelijkheid te nemen dus. Daarover de volgende vragen:

1. Herkent het college het beeld van omwonenden dat de overlast de laatste weken toeneemt? Wat is de reden van de toename van de overlast?

Wij herkennen ons in dit beeld niet. Bij de RUD zijn de afgelopen tijd verscheidene meldingen gedaan. Uit onderzoek is echter gebleken dat die niet altijd zijn te herleiden naar De Trip. De recente melding is dat wel.

2. Als bewoners klachten indienen bij de Regionale Uitvoeringsdienst, krijgen ze bureaucratische of afwachtende antwoorden. Is het college bereid er bij de RUD op aan te dringen dat klachten over De Trip voortvarend afgehandeld moeten worden, vooral in de richting van overlastgevende bedrijven? Zo nee, waarom niet?

De sloopwerkzaamheden zijn gestart om 7.00 uur 's ochtends. Dat mag niet. Wij hebben daarop geacteerd. Wij hebben dat naar beide melders teruggekoppeld. Volgens ons was er sprake van een incident.

3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de RUD en bedrijven, om te komen tot afspraken die de geluidshinder kunnen verminderen, zeker op ongewenste momenten zoals voor 7:00 uur in de ochtend (bijvoorbeeld geluidswerende maatregelen en de meest lawaaiige activiteiten tot bepaalde tijdslots beperken)? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn wel van mening dat meldingen adequaat moeten worden opgevolgd. Door een melder zijn veel vragen gesteld die de RUD niet naar tevredenheid kon beantwoorden. De gemeente is voortdurend in overleg met partijen over het versterken van de leefbaarheid van de woonomgeving Lage Weide.

4. Welke mogelijkheden ziet het college voor het op termijn afbouwen van hinder veroorzakende industrie in dit deel van Lage Weide?

Qua geluid is er sprake van een industrieterrein. De huidige activiteiten zijn passend. Die mogen plaatsvinden. Gezien de bestaande wettelijke rechten mogen die niet worden ingeperkt. Wij zien daar dus geen mogelijkheden toe.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Anne Sasbrink PvdD: "Als ik de wethouder goed heb gehoord, hoorde ik dat de RUD in overleg is met bedrijven om mogelijkheden te bekijken. Kan het college daarin een meer actieve rol op zich nemen, ook al is deze geluidsoverlast binnen de wettelijk vergunde ruimte toegestaan, om toch de bewoners van Zuilen een wat betere nachtrust te geven? Wellicht kan de wethouder de bedrijven vragen of zij, hoewel wat zij doen wettelijk is toegestaan, toch aan de wensen van de omwonenden kunnen tegemoetkomen."

Antwoord wethouder Verschuure: "Lage Weide is het belangrijkste industrieterrein in onze regio. Er zijn 18.000 arbeidsplaatsen. Er geldt een hoge geluids- en geurzone. Dat leidt in de omgeving hier en daar tot overlast. Dat is ontzettend vervelend, maar het is ook zo dat bedrijven daar op dit moment kunnen functioneren. Een gesprek voeren kan altijd. Wij kunnen altijd vragen. Dat doen wij overigens ook. Het belang van het functioneren van deze bedrijven is er echter ook. Veel van dit soort bedrijvigheid begint 's ochtends vroeg."

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Stand van Zaken Landgoederen

Lees verder

Mondelinge vragen Raadsbrief Vooruitblik Jaarwisseling 2019-2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer