Schrif­te­lijke vragen Stand van Zaken Land­goe­deren


Schriftelijke vragen 193/2019

29 augustus jl. bracht de Partij voor de Dieren samen met Vrienden van Amelisweerd een bezoek aan Nieuw Amelisweerd, waaraan het college de bestemming Natuur heeft gegeven volgens de raadsbrief Stand van Zaken Landgoederen (verstuurd 16 juli 2019). Het viel ons op dat er wel erg veel ruimte is gecreëerd voor grind en asfalt, en net als de Vrienden van Amelisweerd maken we ons zorgen over de prioriteit voor biodiversiteit in dit gebied, en op de gehele landgoederen. We hebben het gevoel dat het college steeds meer toewerkt naar het inrichten van een park (‘verparking’) in plaats van een bos met ruimte voor ‘wilde’ natuur, dieren en zandpaadjes. Dit zegt Vrienden van Amelisweerd hierover: “In het kader van ‘achterstallig onderhoud’ om een ‘snelle achteruitgang te voorkomen’ (pag. 70 Toekomstvisie) is het Engelse Werk de afgelopen winter in hoog tempo aangepakt. Door de aanleg van nieuwe paden en de kap van een deel van de bomen is dit deelgebied opener geworden en zijn de paden verhard met grind. Het romantische landschap is hierdoor sterk afgenomen en de beleving van een oud, natuurlijk ogend dicht bos met een hoge natuurwaarde is vernietigd.” Op 7 maart 2019 stelden we eveneens mondelinge vragen over de eerste fase, waarvan de antwoorden ons ook zorgen baarden.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van ons bezoek op 29 augustus dan ook de volgende vragen:

1. Wil het college een park of een bos op Amelisweerd?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat in het ‘natuurgedeelte’ van Amelisweerd recreatie eigenlijk óók voorop staat, gezien de verstening van de paden en het weghalen van groen? Zo nee, waarom niet?

3. Waarom is er bovenaan de trap/op de heuvel zoveel grind neergelegd ten koste van vele stinzenplanten? Het lijkt nu net of er vrachtwagens over het pad zouden moeten rijden.

Er staat in de raadsbrief: “Heeft u een basis gelegd voor herstel en het toekomstbestendig maken van de landgoederen”. De Vrienden van Amelisweerd zeggen hierover: “De directe aanleiding hiervoor is het uitgevoerde ‘herstel’ van het Engelse Werk in Amelisweerd in de afgelopen winter, wat ons inziens niet tot herstel, maar tot kaalslag en verparking heeft geleid”.

4. Wat bedoelt het college met ‘herstel’? Er was toch niets kapot?

De totale kosten van de uitvoering van de eerste fase van de Toekomstvisie bedroegen ca. 5,9 miljoen euro. Daarvan is 4,3 miljoen euro uitgegeven aan ‘de groenprojecten’.

5. Wat verstaat het college onder ‘de groenprojecten’? Hoeveel is er daadwerkelijk uitgegeven aan groen, dus bomen, struiken, planten en bloemen? Graag ontvangen we een uitsplitsing van de uitgaven die in het kader van ‘de groenprojecten’ zijn gedaan.

In de raadsbrief staat “Voor de dekking voor deze overschrijding is 250.000 euro opgenomen in het Meerjaren Groenprogramma 2019”.

6. Als er 250.000 euro is opgenomen uit het MeerjarenGroenprogramma 2019 om de kosten te dekken, welke projecten uit het MeerjarenGroenprogramma zijn dan niet uitgevoerd, omdat hier het budget niet meer voor was?

We willen ter afronding van fase 1 graag een terugblik van het college op hoe het gegaan is met de werkzaamheden en de bescherming van het groen. Daarom ontvangen we graag een foto- en/of illustratieoverzicht die de situatie vóór de werkzaamheden weergeeft en de situatie ná de werkzaamheden. De Vrienden van Amelisweerd hebben dit deels gedaan, maar we zien graag een duidelijk vóór en na van het college.

7. Wil het college ons dit toesturen? Zo nee, waarom niet?

8. De eerste fase is nu afgerond en de Partij voor de Dieren wil graag weten wat de tweede fase inhoudt. Kan het college uitleggen wat er gaat gebeuren in de tweede fase? Zo nee, waarom niet?

De raadsbrief gaat nog uit van de verbreding van de A27. Inmiddels is dat plan van tafel geveegd door de Raad van State.

9. Wat betekent dit voor de overkapping die het college bestemd had voor de A27? Gaat dit nog door en zo ja wanneer? En ten koste van hoeveel groen wordt deze overkapping aangelegd?

U schrijft dat de overkapping een kwalitatief hoogwaardige recreatieve en ecologische verbinding moet worden.

10. Wordt het een recreatieve of ecologische verbinding? Graag meer uitleg over de beoogde gebruikers van deze overkapping (dieren en/of mensen?)

11. In de huidige Toekomstvisie staat geen heldere visie over de toekomst van de landbouw. Er wordt gesproken van een landbouw “passend bij het karakter van de landgoederen en gebruik makend van de mogelijkheden tot ontwikkeling van ecologische waarden en potenties”, maar dit is niet uitgewerkt. Wat is de visie van het college op de toekomst van de landbouw op de landgoederen?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren