Monde­linge vragen boom­be­scherming Kastanje op het stad­huis­plein


Momenteel vinden voor het stadhuis werkzaamheden plaats. Op het stadhuisplein staat sinds 1950 een dubbelbloemige paardenkastanje. Het is algemeen bekend dat bomen kwetsbaar zijn en bescherming nodig hebben. De gemeente heeft daar bomenbeleid voor. Op de website van de gemeente staat aangegeven hoe er met bomen moet worden omgegaan: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/zorg-voor-bomen

Op die website wordt onder meer beschreven hoe aannemers op bouwlocaties maatregelen voor boombescherming kunnen nemen. (zie afbeelding 1)

Het verontrust ons dan ook dat er zelfs op een prominente locatie zoals recht voor het stadhuis, deze maatregelen niet goed worden nageleefd. (zie afbeelding 2)

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Hoe kan het dat er bij deze werkzaamheden geen rekening gehouden wordt met de wortels van de kastanjeboom?
  2. Waarom houdt deze aannemer zich niet aan de maatregelen voor boombescherming?
  3. Is het college bereid om zo snel mogelijk deze aannemer op te dragen de hekken rondom de boom te verplaatsen, de kroonprojectie niet te belasten en de kwetsbare boomzone te ontzien?