Monde­linge vragen boom­be­scherming Kastanje op het stad­huis­plein


Indiendatum: 19 sep. 2019

Mondelinge vragen 4, 19 september 2019

Momenteel vinden voor het stadhuis werkzaamheden plaats. Op het stadhuisplein staat sinds 1950 een dubbelbloemige paardenkastanje. Het is algemeen bekend dat bomen kwetsbaar zijn en bescherming nodig hebben. De gemeente heeft daar bomenbeleid voor. Op de website van de gemeente staat aangegeven hoe er met bomen moet worden omgegaan: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/zorg-voor-bomen

Op die website wordt onder meer beschreven hoe aannemers op bouwlocaties maatregelen voor boombescherming kunnen nemen. (zie afbeelding 1)

Het verontrust ons dan ook dat er zelfs op een prominente locatie zoals recht voor het stadhuis, deze maatregelen niet goed worden nageleefd. (zie afbeelding 2)

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat er bij deze werkzaamheden geen rekening gehouden wordt met de wortels van de kastanjeboom?

2. Waarom houdt deze aannemer zich niet aan de maatregelen voor boombescherming?

3. Is het college bereid om zo snel mogelijk deze aannemer op te dragen de hekken rondom de boom te verplaatsen, de kroonprojectie niet te belasten en de kwetsbare boomzone te ontzien?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 sep. 2019
Antwoorddatum: 19 sep. 2019

Mondelinge vragen 4, 19 september 2019

Momenteel vinden voor het stadhuis werkzaamheden plaats. Op het stadhuisplein staat sinds 1950 een dubbelbloemige paardenkastanje. Het is algemeen bekend dat bomen kwetsbaar zijn en bescherming nodig hebben. De gemeente heeft daar bomenbeleid voor. Op de website van de gemeente staat aangegeven hoe er met bomen moet worden omgegaan: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/zorg-voor-bomen

Op die website wordt onder meer beschreven hoe aannemers op bouwlocaties maatregelen voor boombescherming kunnen nemen. (zie afbeelding 1)

Het verontrust ons dan ook dat er zelfs op een prominente locatie zoals recht voor het stadhuis, deze maatregelen niet goed worden nageleefd. (zie afbeelding 2)

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat er bij deze werkzaamheden geen rekening gehouden wordt met de wortels van de kastanjeboom?

Bij dit soort werkzaamheden moet altijd rekening worden gehouden met boomwortels en de kroonprojectie. In de vergunning voor het gebruik van de grond hebben wij uitdrukkelijk opgenomen dat binnen de kroonprojectie van de boom geen objecten of opslag mogen worden geplaatst.

2. Waarom houdt deze aannemer zich niet aan de maatregelen voor boombescherming?

De aannemer dacht met de bescherming van de boomwortels te voldoen aan de vergunning, een hek eromheen, maar dat is onjuist. Wij hebben vandaag contact met Eneco gezocht. Eneco is opdrachtgever en vergunninghouder. Eneco bespreekt de klacht met de aannemer.

3. Is het college bereid om zo snel mogelijk deze aannemer op te dragen de hekken rondom de boom te verplaatsen, de kroonprojectie niet te belasten en de kwetsbare boomzone te ontzien?

Toezichthouders van de gemeente zijn vandaag ter plaatse geweest. Zij hebben de aannemer opdracht gegeven om te werken conform de vergunning. Enkele materialen die boven de boomwortels lagen, zijn vandaag al door de aannemer verwijderd. Wij zullen erop toezien dat op korte termijn ook aan de andere vergunningvoorwaarden wordt voldaan.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren