Monde­linge vragen Raads­brief Verslag toepassing algemene verklaring van geen beden­kingen


Indiendatum: 19 sep. 2019

Mondelinge vragen 12, 19 september 2019

In de laatste week van het reces ontving de raad de raadsbrief over Verslag toepassing algemene verklaring van geen bedenkingen bij omgevings-vergunningen 2017 en 2018.

Dit nadat de griffie, namens onze fractie, al maandenlang het college herinnerde aan de afspraak dat deze informatie jaarlijks naar de raad gestuurd moet worden. Iets wat in 2016 ook al aan de orde was.

In de brief stelt het college dat de reden dat het zo lang duurde voordat de raad deze informatie ontving, is dat er weinig toepassingen waren.

Dat vindt de Partij voor de Dieren een vreemde reden, bovendien vragen we ons af waarom het jaar op jaar zo moeilijk lijkt om de raad van de afgesproken informatie te voorzien. Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat wanneer een afspraak met de raad is gemaakt dat de raad jaarlijks zo'n verslag ontvangt, die onafhankelijk is van het aantal keren dat van deze algemene verklaring gebruik wordt gemaakt?

2. Waarom moet de raad, ondanks de in 2010 gemaakte afspraak, steeds zelf aan de bel trekken om het overzicht te krijgen?

3. Kan het college de afspraak uit 2010 herbevestigen en ons jaarlijks in het eerste kwartaal een overzicht sturen van alle toepassingen van de algemene verklaring in het voorgaande kalenderjaar?

4. In tegenstelling tot het vorige overzicht over de toepassingen in de periode 2013-2016 staat in het nieuwe overzicht of er bij de aangevraagde omgevingsvergunningen ook toestemming voor bomenkap is aangevraagd. Ondanks het feit dat dit geen deel uitmaakt van de afspraak tussen raad en college werd deze informatie door onze fractie erg gewaardeerd. Is het college daarom bereid om deze informatie alsnog aan de toegestuurde overzichten toe te voegen?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 sep. 2019
Antwoorddatum: 19 sep. 2019

Mondelinge vragen 12, 19 september 2019

In de laatste week van het reces ontving de raad de raadsbrief over Verslag toepassing algemene verklaring van geen bedenkingen bij omgevings-vergunningen 2017 en 2018.

Dit nadat de griffie, namens onze fractie, al maandenlang het college herinnerde aan de afspraak dat deze informatie jaarlijks naar de raad gestuurd moet worden. Iets wat in 2016 ook al aan de orde was.

In de brief stelt het college dat de reden dat het zo lang duurde voordat de raad deze informatie ontving, is dat er weinig toepassingen waren.

Dat vindt de Partij voor de Dieren een vreemde reden, bovendien vragen we ons af waarom het jaar op jaar zo moeilijk lijkt om de raad van de afgesproken informatie te voorzien. Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat wanneer een afspraak met de raad is gemaakt dat de raad jaarlijks zo'n verslag ontvangt, die onafhankelijk is van het aantal keren dat van deze algemene verklaring gebruik wordt gemaakt?

Ja, het aantal keren dat is gebruikgemaakt van de algemene verklaring staat vanzelfsprekend los van de afspraak om het verslag jaarlijks uit te brengen. Het antwoord op de vraag is "ja".

2. Waarom moet de raad, ondanks de in 2010 gemaakte afspraak, steeds zelf aan de bel trekken om het overzicht te krijgen?

Gebleken is dat deze rapportage onvoldoende in onze organisatie was geborgd. Hierover hebben wij intern de afspraken nogmaals bevestigd. Het zal niet nog een keer gebeuren. Het college biedt zijn excuses aan voor deze omissie en het ongemak. Voor zover nodig, bevestigen wij dat wij de met de raad hebben afgesproken dat de raad in het eerste kwartaal van 2020 de rapportage over 2019 ontvangt.

3. Kan het college de afspraak uit 2010 herbevestigen en ons jaarlijks in het eerste kwartaal een overzicht sturen van alle toepassingen van de algemene verklaring in het voorgaande kalenderjaar?

Zie antwoord 2

4. In tegenstelling tot het vorige overzicht over de toepassingen in de periode 2013-2016 staat in het nieuwe overzicht of er bij de aangevraagde omgevingsvergunningen ook toestemming voor bomenkap is aangevraagd. Ondanks het feit dat dit geen deel uitmaakt van de afspraak tussen raad en college werd deze informatie door onze fractie erg gewaardeerd. Is het college daarom bereid om deze informatie alsnog aan de toegestuurde overzichten toe te voegen?

Ja, wij zijn daartoe zeker bereid. Binnen een maand ontvangt de raad hierover een aanvullend memo. Deze aanvulling wordt opgenomen in de toekomstige rapportages.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren