Monde­linge vragen Raads­brief Verslag toepassing algemene verklaring van geen beden­kingen


In de laatste week van het reces ontving de raad de raadsbrief over Verslag toepassing algemene verklaring van geen bedenkingen bij omgevings-vergunningen 2017 en 2018.

Dit nadat de griffie, namens onze fractie, al maandenlang het college herinnerde aan de afspraak dat deze informatie jaarlijks naar de raad gestuurd moet worden. Iets wat in 2016 ook al aan de orde was.

In de brief stelt het college dat de reden dat het zo lang duurde voordat de raad deze informatie ontving, is dat er weinig toepassingen waren.

Dat vindt de Partij voor de Dieren een vreemde reden, bovendien vragen we ons af waarom het jaar op jaar zo moeilijk lijkt om de raad van de afgesproken informatie te voorzien. Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat wanneer er een afspraak met de raad is om jaarlijks verslag te doen, de raad jaarlijks zo'n verslag zou moeten ontvangen, ongeacht het aantal keren dat gebruik gemaakt wordt van de algemene verklaring?

2. Waarom heeft het college na afloop van 2017 niet zelf het initiatief genomen om de afspraak na te komen jaarlijks een overzicht te sturen?

3. Waarom moet de raad, ondanks de in 2010 gemaakte afspraak, steeds zelf aan de bel trekken om het overzicht te ontvangen? (nu, maar ook in 2017 omdat er toen ook al een aantal jaar geen overzichten meer waren verstuurd)

4. Kan het college de afspraak uit 2010 herbevestigen en ons jaarlijks in het eerste kwartaal een overzicht sturen van alle toepassingen van de algemene verklaring in het voorgaande kalenderjaar?

5. In tegenstelling tot het vorige overzicht over de toepassingen in de periode 2013-2016, staat in het nieuwe overzicht of er bij de aangevraagde omgevingsvergunningen ook toestemming voor bomenkap is aangevraagd. Ondanks dat dit geen onderdeel uitmaakt van de afspraak tussen raad en college, werd deze informatie door onze fractie wel erg gewaardeerd. Is het college daarom bereid om deze informatie alsnog aan de toegestuurde overzichten toe te voegen?