Schrif­te­lijke vragen Uitstel Uithoflijn


Indiendatum: 13 sep. 2019

Schriftelijke vragen 182/2019

Op donderdag 12 september stuurde de wethouder Mobiliteit een brief over de Uithoflijn. Wéér moet de ingebruikname van de Uithoflijn (tram 22) worden uitgesteld. In juni leek het nog haalbaar om afgelopen zomer met een halve dienstregeling te gaan rijden, maar in de raadsbrief van 16 juli (kenmerk 6298590-02) werd die mogelijkheid alweer uitgesloten. De brief van 16 juli ging wel nog steeds uit van volledige ingebruikname per december. Ook dat blijkt nu niet meer haalbaar te zijn.

Wanneer de tram volledig in gebruik wordt genomen, is nu nog niet bekend. Het college kondigt in de brief aan dat de raad tijdens een informatiebijeenkomst in oktober wordt geïnformeerd over de nieuwe “stuurplanning”.

1. Is het college bereid om de nieuwe stuurplanning voorafgaand aan de informatiebijeenkomst te delen met de raad en de staten, zodat raadsleden en Statenleden zich zorgvuldig kunnen voorbereiden op de informatiebijeenkomst? Zo nee, waarom niet?

Financiën
De raadsbrief van 16 juli bevatte een financiële paragraaf, de brief van 12 september niet. Tot nu toe is in alle financiële ramingen uitgegaan van volledige ingebruikname per december. Nu de tram niet meer volledig in gebruik wordt genomen in december, vrezen de fracties van VVD, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, DENK, Student & Starter, SP, PVV en Stadsbelang Utrecht dat de extra 84 miljoen (die in december 2017 is uitgetrokken) niet voldoende is. Immers: nu de projectorganisatie na december 2019 blijft bestaan, moet die ook langer worden gefinancierd.

2. Kan het college toelichten waarom ervoor is gekozen om in de brief van 12 september geen financiële paragraaf op te nemen?

3. Welke financiële gevolgen zijn er door de nieuwe stuurplanning? Is het college bereid de raad en Staten hierover voorafgaand aan de informatiebijeenkomst te informeren?

Marijn de Pagter, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Sander van Waveren, CDA
Ismail el Abassi, DENK
Tim Homan, Student & Starter
Tim Schipper, SP
Henk van Déun, PVV
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

Indiendatum: 13 sep. 2019
Antwoorddatum: 1 okt. 2019

Schriftelijke vragen 182/2019

Op donderdag 12 september stuurde de wethouder Mobiliteit een brief over de Uithoflijn. Wéér moet de ingebruikname van de Uithoflijn (tram 22) worden uitgesteld. In juni leek het nog haalbaar om afgelopen zomer met een halve dienstregeling te gaan rijden, maar in de raadsbrief van 16 juli (kenmerk 6298590-02) werd die mogelijkheid alweer uitgesloten. De brief van 16 juli ging wel nog steeds uit van volledige ingebruikname per december. Ook dat blijkt nu niet meer haalbaar te zijn.

Wanneer de tram volledig in gebruik wordt genomen, is nu nog niet bekend. Het college kondigt in de brief aan dat de raad tijdens een informatiebijeenkomst in oktober wordt geïnformeerd over de nieuwe “stuurplanning”.

1. Is het college bereid om de nieuwe stuurplanning voorafgaand aan de informatiebijeenkomst te delen met de raad en de staten, zodat raadsleden en Statenleden zich zorgvuldig kunnen voorbereiden op de informatiebijeenkomst? Zo nee, waarom niet?

In de brief van 12 september 2019 hebben we u gemeld dat we conform hoofdlijnenplanning er op sturen om uiterlijk 16 december 2019 te kunnen starten met de exploitatie van tram 22. Dat is de dag nadat de nieuwe dienstregeling van U-OV ingaat en daarmee een logisch moment om de Uithoflijn in gebruik te nemen. De inpassing van tram 22 in de dienstregeling is namelijk een omvangrijke logistieke operatie, die door U-OV niet op elk willekeurig moment kan worden doorgevoerd. Uitgangspunt voor de stuurplanning is dat alle voorbereidende werkzaamheden om te kunnen starten met de exploitatie zo snel mogelijk worden afgerond. Op basis van de nieuwe stuurplanning (van na 12 september 2019) sturen we erop dat de laatste noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden op 2 december 2019 worden afgerond. Dat is de planning waar door de projectorganisatie Uithoflijn op wordt gestuurd zodat er nog (beperkte) marge is om eventuele tegenvallers op te vangen. Tijdens de informatiebijeenkomst van 10 oktober zal de meest recente stuurplanning nader worden toegelicht; o.a. wat de kritieke mijlpalen zijn en welke reële doorlooptijden er zijn gehanteerd.

Financiën
De raadsbrief van 16 juli bevatte een financiële paragraaf, de brief van 12 september niet. Tot nu toe is in alle financiële ramingen uitgegaan van volledige ingebruikname per december. Nu de tram niet meer volledig in gebruik wordt genomen in december, vrezen de fracties van VVD, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, DENK, Student & Starter, SP, PVV en Stadsbelang Utrecht dat de extra 84 miljoen (die in december 2017 is uitgetrokken) niet voldoende is. Immers: nu de projectorganisatie na december 2019 blijft bestaan, moet die ook langer worden gefinancierd.

2. Kan het college toelichten waarom ervoor is gekozen om in de brief van 12 september geen financiële paragraaf op te nemen?

In de kwartaalrapportage Werkend Tramvervoersysteem Uithoflijn 2019-2 (april t/m juni)-bijlage bij de brief van 12 september- een financieel overzicht opgenomen. Op dat moment was het nog de planning dat de Uithoflijn 29 juli 2019 in gebruik zou worden genomen. In de brief van 12 september 2019 is gemeld dat er op wordt gestuurd de Uithoflijn uiterlijk op 16 december in gebruik te nemen. Elk kwartaal wordt het financiële beeld herijkt. Nu de planning is verschoven is dat nog relevanter. Op basis van de recent vastgestelde stuurplanning wordt deze herijking nu definitief gemaakt (zie antwoord bij vraag 3).

3. Welke financiële gevolgen zijn er door de nieuwe stuurplanning? Is het college bereid de raad en Staten hierover voorafgaand aan de informatiebijeenkomst te informeren?

Als in december gestart wordt met een frequentie van 6x per uur in plaats van met een frequentie van 10 of meer ritten per uur dan heeft dat uiteraard financiële consequenties. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de financiële consequenties van de aangepaste stuurplanning passen binnen het budget (met inbegrip van de extra 84 miljoen euro) dat voor de realisatie van de Uithoflijn ter beschikking is gesteld. Dit betekent dat de risicoreserveringen die door Staten en Raad beschikbaar zijn gesteld vooralsnog niet aangesproken hoeven te worden. Tijdens de informatiebijeenkomst van 10 oktober zullen de meest actuele inzichten met betrekking tot de financiële consequenties van de aangepaste stuurplanning worden toegelicht. Deze zullen worden verwerkt in de kwartaalrapportage 2019-3 die de raad in november ter beschikking krijgt.

Marijn de Pagter, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Sander van Waveren, CDA
Ismail el Abassi, DENK
Tim Homan, Student & Starter
Tim Schipper, SP
Henk van Déun, PVV
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Verkeersveiligheid en bomenkap Donaudreef

Lees verder

Mondelinge vragen Raadsbrief Verslag toepassing algemene verklaring van geen bedenkingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer