Motie Utrecht wil het beste plan


18 juli 2019

Motie 263/2019

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 juli 2019, ter besluitvorming over de Visie Wolvenplein,

Constaterende dat:

  • In de eerste ronde kwaliteit leidend is;
  • In de tweede ronde de prijs doorslaggevend zal zijn.

Overwegende dat:

  • Het Rijksvastgoedbedrijf gaat over het verkoopproces;
  • De gemeenteraad van Utrecht wil dat het beste plan wint voor onze stad.

Spreekt uit:

  • Dat de Utrechtse gemeenteraad het rijk oproept om bij de finale beoordeling van de ingediende plannen niet de prijs maar de kwaliteit leidend te laten zijn ten einde ervoor te zorgen dat het beste plan niet de hoogste prijs wint.

En gaat over tot de orde van de dag.

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Bülent Isik, PvdA
Henk van Deun, PVV


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, SP, S&S, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

CDA, SBU, VVD