Wat heeft Partij voor de Dieren Utrecht gedaan de afgelopen twee jaar?


30 maart 2020

Omdat we nu halverwege de raadsperiode 2018-2022 zijn blikt Partij voor de Dieren Utrecht terug op wat wij allemaal gedaan hebben voor dieren, natuur, milieu en klimaat de afgelopen twee jaar. We delen graag een aantal belangrijke zaken met je via dit bericht.

Natuurlijk zijn we sinds ons aantreden in de Utrechtse gemeenteraad in 2014 doorlopend bezig geweest om Utrecht diervriendelijker, groener en milieuvriendelijker te maken, waarbij we steeds opkwamen voor ecologie en klimaat, en daarnaast voorstellen steunden van andere partijen die te maken hadden met mededogen voor mensen in onze gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, welzijn, onderwijs en cultuur. Wij kregen onder meer dit voor elkaar:

 • Doorlopend: we voorkwamen het kappen van menig boom in Utrecht. Dat doen we door bij elk bestemmingsplan en bouwproject kritisch te kijken of een andere indeling of werkwijze bomen kan sparen. Daarnaast eisten we betere bescherming van en beter toezicht op bomen bij bouwwerkzaamheden, omdat veel aannemers en wegwerkers de regels voor boombescherming niet goed kennen of naleven. Ook vroegen we diverse keren aandacht voor de verwijdering van groen door woningcorporaties door het college van B&W te verzoeken in te grijpen.
 • Doorlopend: in Utrecht zijn veel plannen voor woningbouw. Bij elk plan kijkt de Partij voor de Dieren kritisch of het past in de omgeving. We doen veel voorstellen voor een groenere buitenruimte en voor natuurinclusief en diervriendelijk bouwen. We merken dat deze onderwerpen daardoor steeds vaker al in plannen opgenomen worden, er komt steeds meer interesse voor van andere partijen en in gebiedsplannen komt meer aandacht voor groen en biodiversiteit.
 • Augustus 2018: door een petitie, via de media en door persoonlijk contact met Jumbo, zorgden we ervoor dat zij niet alleen in Utrecht geen levende kreeften gingen verkopen via hun nieuwe foodmarkt, maar ook dat zij stopten met de verkoop van levende kreeften in alle foodmarkten in Nederland.
 • September 2018: we kregen voor elkaar dat er geen roofvogels, uilen en reptielen meer gebruikt mogen worden bij evenementen van de gemeente en bij evenementen die in samenwerking met de gemeente worden georganiseerd/gesubsidieerd. Zie onder meer https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/dankzij-pvdd-geen-subsidies-meer-voor-gebruik-roofvogels-en-uilen-bij-culturele-evenementen.
 • September 2018: een initiatiefvoorstel voor een herplantplicht bij bomenkap kregen we unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Daardoor moet nu elke inwoner, ondernemer, aannemer en ook de gemeente zelf wanneer ze een vergunning voor bomenkap aanvraagt, voor elke gekapte boom een gelijkwaardige nieuwe boom terugplanten.
 • November 2018: we kregen unaniem steun voor onze motie voor meer bomen op de Neude. Inmiddels zijn de eerste drie bomen daar geplant en de bedoeling is dat er daar de komende jaren nog ongeveer tien mooie bomen bij komen.
 • Februari 2019: een verbod op het oplaten van ballonnen. Wat een paar jaar geleden nog lacherig werd ontvangen in de raad, lukte nu wel. Houd vast aan je idealen dus.
 • April 2019: we voorkwamen een geplande vuurwerkshow in het Máximapark en zorgen ervoor dat er tijdens Oud & Nieuw steeds meer vuurwerkvrije zones in Utrecht komen, waaronder dierenverblijven.
 • Juli 2019: we kregen unaniem steun van de gemeenteraad voor een verbod op het oplaten van metalen en plastic confetti.
 • Juli 2019: we verzetten ons hevig tegen (grote) festivals in natuurgebieden, zoals het Smeerboelfestival in Oud Zuilen, en het is gelukt dat het festival daar niet doorging. Ondertussen brengen we ‘festivalisering’ doorlopend aan de orde. We willen dat niet steeds dezelfde parken gebruikt worden voor festivals, dat festivals duurzamer georganiseerd worden en dat er meer rekening gehouden wordt met dieren, natuur en omwonenden.
 • Januari 2020: in Utrecht werd de Ja Ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk ingevoerd, wat heel veel papier, inkt en energie en daarmee milieuvervuiling scheelt.
 • Maart 2020: in het aanbestedingsbeleid voor de gemeentelijke catering kregen we dierenwelzijn als criterium opgenomen. Dat betekent dat het bedrijf dat de catering voor de hele gemeentelijke organisatie gaat verzorgen, een diervriendelijk aanbod moet hebben en met zo duurzaam mogelijke producten werkt. Duurzaamheid is ook een criterium. En naast deze aanbesteding is het ons gelukt om aandacht te krijgen voor gezond en duurzaam voedsel in gemeentelijk beleid.

Los van deze successen zijn we als fractie altijd bezig om zelf belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten. We voeren strijd tegen het idee dat biomassa (het verbranden van hout) een duurzame vorm van energie is. We zien in de raad dat meer partijen dit ook (gaan) vinden en met ons meestemmen.

Op economisch vlak brengen we steeds het model van de Donut Economie van de Britse econome Kate Raworth ter sprake. Dit model houdt in dat dat we voldoende economie nodig hebben om iedereen een sociaal minimum te bieden, maar dat we er ook voor moeten zorgen dat we blijven binnen het plafond dat de aarde kan bieden. Wij stellen hiermee ecologie centraal, en niet economie zélf. (Afbeelding hieronder: © Kate Raworth)

Sowieso zijn wij als Partij voor de Dieren altijd kritisch op de groei van de stad. Utrecht groeit, en wij vinden het niet nodig om te stúren op groei. Sterker nog, groei is de oorzaak, en geen oplossing, van veel problemen. Wij zijn daarom altijd kritisch op prestige-evenementen, zoals de Vuelta, die bij moeten dragen aan citymarketing en ondertussen erg vervuilend zijn.

Tot slot hebben we, samen met GroenLinks, een initiatiefvoorstel geschreven om het afsteken van vuurwerk door consumenten te verbieden. Het voorstel moet nog besproken worden in de Utrechtse gemeenteraad.

PvdD-fractievoorzitter Maarten van Heuven: “De Partij voor de Dieren is de groene en diervriendelijke stem in de Utrechtse gemeenteraad. Voor onze komst in 2014 werd er bijvoorbeeld lang niet zoveel over dierenwelzijn en bomen gesproken in de gemeenteraad en daarbuiten. We zijn enorm trots dat we deze en andere successen behaald hebben met onze fractie, met Eva van Esch die eerst 4 jaar in haar eentje en sinds 2018 samen met mij de Partij voor de Dieren vertegenwoordigde in de gemeente Utrecht. Nu zij Tweede Kamerlid is vind ik PvdD-raadslid Anne Sasbrink aan mijn zijde, die Eva ook verving tijdens haar zwangerschapsverlof. En niet te vergeten onze fractiemedewerkers, die samen met ons heel hard blijven werken om Utrecht diervriendelijker, groener en milieuvriendelijker te maken.”

Kijk op https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl bij Nieuws en Raadsactiviteiten om te zien wat de Partij voor de Dieren allemaal nog meer doet in de Utrechtse gemeenteraad. Je kunt ons ook volgen op Facebook, Instagram en Twitter om zo met regelmaat updates te krijgen van waar de fractie zich mee bezighoudt.

Hoofdafbeelding van dit artikel: Maarten Nauw/PvdD Utrecht

Gerelateerd nieuws

Kattenreddingsacties in Utrecht

Leden van Partij voor de Dieren Utrecht hebben deze maand op 3 voor katten gevaarlijke locaties ‘kattentouwen’ opgehangen lan...

Lees verder

Partij voor de Dieren en GroenLinks willen ook in Utrecht een verbod op consumentenvuurwerk

Update 23 april 2020: De aanbieding van het initiatiefvoorstel is vanwege de coronacrisis helaas alsnog uitgesteld. GroenLi...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief