Dankzij Partij voor de Dieren: verbod op plastic en metalen confetti in Utrecht


18 juli 2019

Het voorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op plastic en metalen confetti werd vandaag unaniem door de Utrechtse gemeenteraad aangenomen. Hiermee wordt voorkomen dat kleine snippers, al dan niet gedeeltelijk gemaakt van plastic en metaal in buitenlucht verspreid wordt en daarmee eindigt als ongewenst zwerfafval. Het verbod op het verspreiden van plastic en metalen confetti werd vooraf gesteund door GroenLinks, SP, Stadsbelang Utrecht, PvdA, DENK en ChristenUnie, maar in de raad verleenden ALLE partijen steun aan het voorstel van de Partij voor de Dieren, onder meer vanwege het vervuilende aspect ervan.

Het verbod op verspreiden van plastic en metalen confetti is door de Partij voor de Dieren ingediend bij de behandeling van de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De PvdD verzocht het college van B&W aan de APV toe te voegen: “Het is verboden confetti bestaande uit kleine snippers die (deels) gemaakt zijn van plastic en/of metaal, te gebruiken en/of te verspreiden in de open lucht.” Dit voorstel komt direct voort uit het eerder aangenomen verbod op het oplaten van ballonnen, dat door het vaststellen van de gewijzigde APV bestendigd wordt, ook een voorstel van de Partij voor de Dieren.

PvdD-raadslid Maarten van Heuven: “Door het verspreiden van plastic en metalen confetti niet meer toe te staan, zorgen we ervoor dat er nóg minder ‘vliegend zwerfafval’ op straat en in het water belandt en daarmee dus geen schade meer toebrengt aan dieren en natuur. De bewustwording rond de plastic soep en de enorme hoeveelheden zwerfafval groeit, en ook de wil om hier iets aan te doen. Wij vinden het belangrijk dat zwerfafval niet alleen opgeruimd wordt, maar dat er ook minder afval in de natuur en op straat belandt. En vandaag maken we weer een stap in de goede richting.” De Partij voor de Dieren vroeg het college van B&W tevens om organisatoren van evenementen bij hun aanvraag te verzoeken dat áls ze confetti willen gebruiken, dit dan biologisch en biologisch afbreekbaar te laten zijn (en geen papier met een metallic laagje of met giftige verf). Dit werd toegezegd door het college, evenals het verzoek van de PvdD om organisatoren te verzoeken zoveel mogelijk confetti wel op te ruimen na een evenement, om te voorkomen dat het toch blijft liggen.

Ballonresten en resten van confetti worden overal teruggevonden: in zeeën, natuurgebieden en ook in de magen van dieren. Confetti wordt soms weken, maanden of zelfs jaren na gebruik ervan, nog aangetroffen op straat en in het water, omdat het onmogelijk is om alle kleine stukjes op te ruimen. Van Heuven: “Na het oplaten van ballonnen nu dus ook geen plastic en metalen confetti meer in de openbare ruimte, daar zijn we oprecht blij mee, voor dier en natuur!”

Het amendement van de Partij voor de Dieren is te vinden via https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-verbied-plastic-en-metalen-confetti

NB het college reageerde tevens positief op het verzoek van de Partij voor de Dieren om parken en natuurgebieden het hele jaar door rookvrij te maken. In de APV stond dat het college 'een bepaalde periode zou kunnen aanwijzen' en in de toelichting op de APV stond dat dit 'wellicht 1 april tot 1 november zou kunnen zijn'. Nu mag het dus het hele jaar niet meer. Niet alleen vanwege het voorkomen van brandgevaar, maar ook vanwege het voorkomen van vervuiling en dierenleed, omdat volgens sigarettenpeuken kunnen aanzien voor voer voor hun jongen, met alle gevolgen van dien.

Gerelateerd nieuws

Utrecht krijgt jaja-sticker per 1 januari 2020

Op initiatief van de Partij voor de Dieren voert de gemeente Utrecht per 1 januari 2020 de zogeheten jaja-sticker in. Dit bet...

Lees verder

Utrechts PvdD-raadslid Eva van Esch naar Tweede Kamer

Het Utrechtse Partij voor de Dieren raadslid Eva van Esch begint per 9 oktober als Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Die...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief