Amen­dement Verbied plastic en metalen confetti


18 juli 2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 18 juli 2019 ter behandeling van het raadsvoorstel Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2019,

Constaterende dat:

 • In de buitenlucht gebruikte en/of verspreide confetti op de grond en in het water terechtkomt en daarmee uiteindelijk valt onder zwerfafval;
 • (Deels gemaakt van) plastic en metalen confetti (denk aan bijvoorbeeld aluminium), net als ballonnen, een groot gevaar vormt voor het welzijn en de gezondheid van dieren;
 • Soms weken, maanden of zelfs jaren na gebruik ervan, nog confetti aangetroffen wordt op straat en in het water, omdat het onmogelijk is om alle kleine stukjes op te ruimen, met negatieve gevolgen voor dieren, natuur en milieu;
 • De herziene APV-verordening ook al een verbod op het oplaten van ballonnen bevat, wat in feite dezelfde problematiek betreft.

Overwegende dat:

 • Duurzaamheid en circulariteit belangrijke speerpunten zijn van het college;
 • We streven naar een plasticvrije stad, zonder zwerfafval;
 • Onze stadsnatuur en in het wild levende dieren beschermd dienen te worden;
 • De burgemeester in de commissie van 21 mei 2019 over de APV-wijzigingen aangaf dat het een logische beslissing zou zijn om, als er een verbod op het oplaten van ballonnen komt, dit ook zou gelden voor (deels gemaakt van) plastic en metalen confetti;
 • Het voor Stadsbedrijven tevens een hoop werk zou schelen als er geen (deels gemaakt van) plastic en metalen confetti meer wordt verspreid;
 • Een aantal gemeenten in Gelderland, Brabant en Limburg een confettiverbod heeft ingesteld als gevolg van de grote hoeveelheden (plastic) confetti tijdens de Carnavalsweek.

Besluit:

Beslispunt 26 van het raadsvoorstel Vaststelling Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2019 als volgt te wijzigen:

 • Vast te stellen de “Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2019, Gemeente Utrecht, partiële herziening 2019’ met dien verstande dat aan Hoofdstuk 4 afdeling 4.2 wordt toegevoegd: artikel 4.5c Verbod confetti, dat luidt:

1. Het is verboden confetti bestaande uit kleine snippers die (deels) gemaakt zijn van plastic en/of metaal, te gebruiken en/of te verspreiden in de open lucht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Ruurt Wiegant, SP
Mahmut Sungur, DENK
Erwin Virginia, GroenLinks
Rachel Streefland, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen